Előadásjavaslatok (MoodleMoot 2016)

Előadás

Ez az adatbázis a MoodleMoot 2016 konferencia előadás-javaslatait gyűjti. Amennyiben a konferencián szeretne előadást tartani, kérjük töltsön ki egy űrlapot a "Bejegyzés hozzáadása" gombra kattintva. (csak bejelentkezett felhasználók tölthetik ki)

Egy szerző akár több előadásjavaslatot is benyújthat.

Kérem, töltse ki az űrlap minden mezőjét!

Page: () 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ()

Név: Dancsó Tünde
e-mail: dancso.tunde@gmail.com
Intézmény: Kodolányi János Főiskola, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Bemutatkozás:

Kodolányi János Főiskola - főiskolai docens

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - tudományos munkatárs

   
Az előadás címe: Az emelt szintű informatika érettségi szóbeli vizsgáinak tapasztalatai
Prezentáció: PDF document 2016_06_23_moodle_dancso_tunde.pdf
Cikk:
Online prezentáció:
Absztrakt:

A minőségfejlesztés legelterjedtebb módszere a PDCA ciklus, melynek során az újabb folyamat a már lezajlott tevékenység tervezését, megvalósítását és értékelését követő visszacsatolással javítható.

Az emelt szintű informatika érettségi vizsga gyakorlati és szóbeli részekből áll. A szóbeli vizsgabizottságok elnökei és tagjai 2005 óta rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek, melyeknek feldolgozása révén a vizsgára való felkészülés és/vagy felkészítés folyamata támogatható, azaz a szóbeli vizsga eredményessége javítható.

A vizsga időtartama maximum 20 perc, a feleletre legfeljebb 30 pont adható. A vizsga objektivitását központi pontozási útmutató segíti. A szóbeli vizsga során a vizsgázónak önállóan ki kell fejtenie a központi feladatsorból választott tételét, ezt követően a vizsgabizottság egy rövid beszélgetést folytat a vizsgázóval, melynek során a vizsgázó kommunikációs képességét mérik fel.

A szóbeli érettségin azoknak a témaköröknek a számonkérésére kerül sor, amelyek a gyakorlati vizsgarészben legfeljebb közvetett módon jelennek meg. A szóbeli vizsga témakörei: kommunikáció; információ és társadalom; jelátalakítás és kódolás; a számítógép felépítése; az operációs rendszer és főbb feladatai; kommunikáció az interneten; könyvtárak; dokumentumtípusok; tájékoztató eszközök.

A felelet értékelésének szempontjai:
(1) logikai felépítés (max. 6 pont); 
(2) kifejezőkészség, szaknyelv használata (max. 6 pont); 
(3) tartalom (max. 12 pont);
(4) kommunikatív készség (max. 6 pont).

A vizsgáztatók szóbeli vizsgákon szerzett tapasztalatait nyitott kérdésekből álló online kérdőívvel térképeztük fel, a vizsgálat során a válaszadók egyéb véleményeiket is megfogalmazhatták. Kérdéseink az alábbi területekre terjedtek ki:

(1) Milyen munkamódszereket alakít ki a vizsgabizottság?

(2) Miért előnyös a szóbeli vizsga?

(3) Miért hátrányos a szóbeli vizsga?

(4) Milyen változások azonosíthatók az utóbbi években az eredmények tekintetében?

(5) Milyen tapasztalatok fogalmazhatók meg összességében, illetve az egyes témakörökben lezajlott feleletekre vonatkozóan?

(6) Milyen fejlesztési javaslatok fogalmazhatók meg a szóbeli vizsga eredményességének javítása érdekében?

(7) Milyen nehézségekkel találkozhatnak a vizsgáztatók a vizsgán?

Az előadás az eredményeket ismerteti. A válaszadók nem kérdőjelezik meg a szóbeli vizsga fontosságát, mert az szervesen kiegészíti a gyakorlati vizsgarészt. A vizsgáztatók a tapasztalataik alapján többféle fejlesztési javaslatot fogalmaztak meg.  Az eredmények azt jelzik, hogy az érettségi rendszer szabványosítása megtörtént, a vizsgabizottságok szabályosan, az elvárásoknak megfelelően működnek, de érdemes felkészülniük a váratlan események kezelésére is.

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: közoktatás
módszertan
digitális írástudás

 

Page: () 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ()