Név: Dr. Mándoki Míra
e-mail: Mandoki.Mira@aotk.szie.hu
Intézmény: Állatorvostudományi Egyetem
Bemutatkozás:

Az Állatorvostudományi Egyetemen dolgozom, patológiát oktatok harmad- és negyedéven.

Öt éve kezdtem el foglalkozni oktatásfejlesztéssel. Három EUs projektben vettem részt, amelyeket különféle e-learning témákban nyertünk el konzorciumi partnerként. Ezek az online közösségépítés (www.noviceproject.eu), virtuális páciens esetek fejlesztése és felhasználása az oktatásban (www.vetvip.eu) és jelenleg e-portfólió készítés (www.project-watchme.eu).

   
Az előadás címe: EPAk EPASSban
Prezentáció: PDF document MandokiM-EPAs in EPASS.pdf
Cikk:
Online prezentáció:
Absztrakt:

Az állatorvosképzés végeztével az állatorvosnak megfelelő szaktudással kell rendelkeznie, és a diploma kézhezvétele után alkalmasnak kell lennie bizonyos tevékenységek azonnali önálló elvégzésére. Hivatásunk azonban ezen kívül is számos területen kíván hozzáértést az állatorvostól. A széleskörű állatorvosi ismeretek mellett a munkatársakkal (és az állattulajdonosokkal) való együttműködésre, praxis menedzsmentre és folyamatos szakmai önképzésre is képesnek kell lennie. A feladatokat alaposan feltérképezve előállt hét olyan kompetencia, amely elengedhetetlen az állatorvosi hivatás magas szintű műveléséhez.

Nagyon fontos meghatározni azt is, hogy a képzés végén mely törzstevékenységek tartoznak az azonnal elvárható kategóriába (day-1 competencies), ezért az állatorvosképzés egy-egy klinikai szakirányát 7 kompetencia és törzstevékenységek (entrustable professional activity, EPA) mentén rendszerezzük, hogy az adott képzést végző hallgatók fejlődését objektíven tudjuk értékelni megadott szempontok alapján.

Az EPA magyar fordításban talán "igazolt szakmai jártasság"-nak, illetve validált vagy engedélyezett szakmai tevékenységnek felel meg, és tulajdonképpen egy olyan feladatsort értünk alatta, amelynek elvégzését a klinikai oktató/gyakorlati képzést vezető állatorvos egy meghatározott tudásszinten a hallgatóra bízhatja.

Több európai és hazai intézményben használnak elektronikus portfóliót a hallgatók fejlődésének nyomon követésére. Az e-portfólióban egy helyen találhatók a hallgató szaktudásának bizonyítékai, az általános előmenetele, esetleges hiányosságai és a lehetséges fejlődés iránya, azonban a hallgató nem kap azonnali, dinamikus visszajelzést a haladásáról. Az EPASS rendszerben (Electronic Portfolio and Assessment Support System) gyűjtött értékelési adatok azonnali felhasználásával elősegíthető egy rugalmas adaptáció és gyors visszajelzés a hallgató további hatékony képzésének, jutalmazásának és motiválásának érdekében. A tanulási analitika (learning analitics, LA) aktuális technológiai eszközeit felhasználva létrehoztunk egy személyre szabott tanulási és támogató tanítási felületet, amely a munkahelyi elvárások és visszajelzések figyelembevételével segíti és motiválja a hallgatót a szaktudás elsajátításában.

Emellett – kísérletképpen – olyan új rendszereket állítunk be az e-portfólióba, amivel a hallgató azonnali személyre szabott visszajelzést kap az oktatótól (just-in-time feedback, JIT), továbbá az eredményeit látásközpontú formában, akár a többi társával összehasonlítva láthatja (visualisation, VIZ). A projektünk azt is vizsgálja, hogy az azonnali visszajelzés, illetve a vizuális értékelés jobban motiválja-e a hallgatót tudásának fejlesztésére, mint a hagyományos értékelési rendszerek.

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: felsőoktatás
tananyagfejlesztés
ePortfólió