Multimédia az oktatásban 2009

Multimédia az oktatásban 2009

by Lion Moot Admin Second -
Number of replies: 1

Kedves Kollégák!

Hamarosan megrendezésre kerül a 15. Multimédia az oktatásban konferencia, melynek az idén Debrecen ad helyszínt. A konferencia híreiről a kezdőoldalunkon elhelyezett RSS blokkból is lehet tájékozódni. Íme a konferenciafelhívás rövid szövege:

2009-ben 15. alkalommal rendezzük meg a Multimédia az oktatásban konferenciát. A konferencia témája az oktatási tevékenység és a – legszélesebb értelemben vett – multimédia-technológia kapcsolata, így a társadalomtudományi kutatástól a biológiai sajátosságokig, a módszertani kutatásoktól, a technológia új eredményeinek bemutatásáig széles területet fog át. A konferencia a multimédiának az oktatásban történő hasznosítására, a technikai és a módszertani fejlesztésekre, illetve a kutatásokra igyekszik koncentrálni.

A konferencia időpontja:

2009. június 24-25.

Helyszín:

Debreceni Egyetem, Informatikai Kar (http://www.inf.unideb.hu)

A konferencia célja, hogy

 • elősegítse az oktatás, a kutatás és a fejlesztés különböző területein dolgozó szakemberek tapasztalatcseréjét és találkozását;
 • bemutatkozási és publikálási lehetőséget adjon a hazai és a határon túli oktatóknak, kutatóknak és (PhD és egyetemi) hallgatóknak az új kutatási eredmények széleskörű szakmai megismertetésére és megvitatására előadások, kiállítások és kiadványok segítségével;
 • az előadások alapján, a konferencia szakértői bizottsága által javasolt szakmai anyagok lehetőséget kapnak a „Journal of Applied Multimedia” (http://jampaper.eu) vagy a „Teaching Mathematics and Computer Science” (http://tmcs.math.klte.hu) nemzetközi, referált folyóiratban történő megjelenésre.

A benyújtott és megtartott előadások a konferencia kiadványát képező DVD-n jelennek meg, mind szöveges, mind videó formátumban.

A konferencia tervezett főbb témakörei, gondolatkörei:

 • A klasszikus multimédiafejlesztések, eredmények, alkalmazások bemutatása,
 • Az interaktív tábla és alkalmazása az oktatásban,
 • Programozás multimédiás környezetben,
 • M-learning mint az oktatás egy új eszköze. A tanulás személyessé és korlátlanná válásának lehetőségei,
 • Digitális tudásbázisok és keretrendszerek kapcsolata. Kapcsolódás, elérés, részvétel a virtuális térben,
 • Könyvtár, multimédia, oktatás. A könyvtárak új helye, szerepe a modern, a multimédiás, a hálózati tanulás időszakában,
 • Szerzői jog és elektronikus tartalmak kapcsolata. Vannak-e szerzői jogi korlátok a virtuális térben. Személyes tudás vagy közösségi tudás,
 • A multimédia eszközeinek szerepe a fogyatékkal élők képzésében, életminőségének javításában,
 • Serious Games”,
 • A közszféra és a multimédia kapcsolata.

A szakmai megjelenés, a bemutatkozás lehetséges formái a konferencián:

 • hagyományos plenáris és szekcióelőadások,
 • poszterbemutatók, elektronikus poszterek,
 • tapasztalati, módszertani, technikai megoldások bemutatása,
 • videokonferencia, online bejelentkezés,
 • a BA és MA szintű képzésben tanulóknak külön hallgatói szekció,
 • a PhD hallgatók a kutatási területüknek megfelelő szekcióban adhatnak elő,
 • kerekasztalbeszélgetésben történő hozzászólás,
 • kiállítóként történő bemutatkozás.

A konferenciával kapcsolatos további információk:

honlap:http://mmo2009.kfrtkf.hu

e-mail: mmokonf2009@gmail.com

In reply to Lion Moot Admin Second

Tárgy: Multimédia az oktatásban 2009

by Lion Moot Admin Second -
Tisztelt Kollégák!

Már közel 50 előadásjavaslat érkezett a Multimédia az oktatásban 2009 konferenciára. 

Az érdeklődést látva meghosszabítottuk az előadói jelentkezést, így az elődásjavaslatok benyújtásának végső határideje: 2009. május 15. Szintén ehhez kapcsolódó hír, hogy május 15-ig lehet élni a kedvezményes (20 000 Ft +ÁFA) regisztrációs költséggel.

A konferencia felhívásában olvasható, hogy terveink között szerepel hallgatói szekciók megszervezése. Itt elsősorban olyan nappali tagozatos hallgatókra gondoltunk, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a konferenciához kapcsolódó területek valamelyikén, (pl.: diplomamunkájuk, TDK dolgozatuk közérdeklődésre tarthat számot). Kérjük azokat, akik saját környezetükben tudnak ilyen tehetségekről, segítsék őket, hogy bemutatkozhassanak a konferencián. (Hallgatói részvétel esetén a regisztrációs díj mindössze 10 000 Ft +ÁFA)

Akik nem egyedül érkeznek a konferenciánkra, azoknak szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy kísérők számára lehetőséget biztosítunk a konferencia vacsorán  való részvételre (a vacsora helyszíne: http://www.paripacsarda.hu). Ezt az igényt a Jelentkezési lapon lehet jelezni.

honlap: http://mmo2009.kfrtkf.hu
e-mail: mmokonf2009@gmail.com 

A konferencia szervezői nevében: Papp Gyula