Név: Dancsó Tünde
e-mail: dancso.tunde@gmail.com
Intézmény: Kodolányi János Főiskola
Bemutatkozás:


Az előadás címe: Az oktatói e-portfólió fejlesztésének lehetőségei
Prezentáció:

Cikk:
Online prezentáció:
Absztrakt:

Felsőoktatási intézményünkben a nappali, a levelező és a távoktatás tagozatos hallgatók képzésében is évek óta a Moodle keretrendszert használjuk. A rendszerben tagozattól, szaktól, létszámtól, oktatóktól függően többféle típusú online tevékenység, illetve elektronikus kommunikáció zajlik, az egyes csoportok az eredményes és hatékony tanulás érdekében eltérő mennyiségű és minőségű feladatot és ennek megfelelően más típusú módszertant igényelnek. Az alkalmazott módszereket az igényeknek megfelelően folyamatosan fejlesztjük, az előző kurzusok során tapasztalt esetleges problémákat a következő kurzus szervezése során proaktív módon kezeljük.

A bemutatkozásra a keretrendszer személyes profiljának a kitöltésével kerül sor, amely lehetőséget nyújt a hallgató előzetes tudásának, munkahelyi, szakmai tapasztalatainak a felmérésére, személyes motivációjának a feltérképezésére, továbbtanulási szándékának a megismerésére, céljai azonosítására. A zárt fórumok hatékony lehetőséget kínálnak a csoporton belül zajló kommunikációra, a csoport által létrehozott közös tudás kialakítására. A fórumon kiadott és megoldott feladatok előnye, hogy a kommunikáció nem kizárólag az oktató és a hallgató között zajlik, mert a csoport minden tagja nyomon követheti a csoporttársak által készített munka minőségét és a határidő betartását. A fórumon megoldott feladatok legnagyobb előnye, hogy az adott téma köré olyan tudásbázis szerveződik, amelynek az alkotásában minden csoporttag aktívan részt vehet. Tapasztalataink szerint az eredményes munka érdekében a feladatok pontos, ugyanakkor kellően rugalmas meghatározására van szükség, amely felkelti a hallgatók érdeklődését és biztosítja a kreatív egyéni munka lehetőségét. A hallgatóknak tartalmilag eltérő feladatokat kell megoldaniuk, de bizonyos jellemzők tekintetében építhetnek és megfigyelések szerint építenek is a mások által korábban leadott feladatok szövegére, mintaként tekintenek azok stilisztikai jellemzőire.

Előadásomban elsősorban a távoktatásban kifejlesztett módszereket és az alkalmazott feladattípusokat mutatom be, valamint a hallgatók által elkészített feladatokat és a velük történő kommunikációs helyzeteket elemzem.

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: felsőoktatás
jó gyakorlat
módszertan
ePortfólió