Név: Csűry István
e-mail: csury.istvan@arts.unideb.hu
Intézmény: Debreceni Egyetem BTK
Bemutatkozás:
Számos és sokféle tárgyat tanítottam/tanítok, a francia nyelvi és nyelvészeti tárgyaktól a fordításon és tolmácsoláson át a humán informatikaiakig és az intézményrendszerekkel foglalkozókig. Onlájn eszközöknek az oktatásban való felhasználásával 2000 óta, e-tananyagfejlesztéssel 2005 óta foglalkozom; az utóbbi területen képzők képzésével is. A Moodle-t az utóbbi néhány évben használom intenzívebben. 


Az előadás címe: Tágíthatók-e a határok (és ha nem, hogyan)? – e-learning vs kreativitás
Prezentáció:
PDF document MoodleMoot 2014 - Csűry I. prezentációja
Cikk:
Online prezentáció:
Absztrakt:

Számos területet érintő probléma a kreatív, produktív tevékenységek integrálása az elektronikus tanulási környezetbe, aminek egyik legjobb példája a nyelvvel kapcsolatos e-tananyagfejlesztés. Az ilyen kurzusok tevékenységeinek kialakítása során ugyanis azzal az alapvető ellentmondással szembesülünk, hogy bár létezik egy elemek és szabályok nagyjából állandó rendszereként leírható ismeretanyag (durván: a szavak és a nyelvtan), a nyelvi kompetencia ezeknek az elemeknek és szabályoknak a végtelen, előre nem látható változatosságú és sokaságú kombinációit produkáló, egyéni variációkat is megengedő nyelvhasználatban ölt testet. A tanulási/oktatási tevékenység igazi tárgya pedig éppen ez.

Előadásomban a Moodle használatának egy konkrét példájából (a „Szak-nyelv-tudás” – Az idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a Debreceni Egyetemen c. TÁMOP-4.1.2.D-projekt keretében folytatott tananyagfejlesztésből) indulok ki, a nyelvfejlesztésnek az e-learning szempontjából egyik legproblematikusabb területére: a beszédértés és a beszédkészség fejlesztésére helyezve a hangsúlyt. Ennek alapján először is feltérképezem a kívánalmakat és a Moodle adta lehetőségeket, azonosítva azokat a főbb kompetencia-elemeket, melyek fejlesztésében az e-learning különösen hasznos lehet, majd – szakirodalmi kitekintéssel – bemutatok néhány megoldást. Végül a fejlesztés lehetséges/kívánatos irányaival és összefüggéseivel foglalkozom.

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: felsőoktatás
jó gyakorlat
pályázatok
integráció
tananyagfejlesztés
módszertan
alkalmazások