Név: Fehér Péter
e-mail: feherp1@t-online.hu
Intézmény: Pannon Egyetem - ELTE TTK
Bemutatkozás:
Informatikus, neveléstudományi kutató.


Az előadás címe: A netgeneráció tanulási szokásainak elemzése - empirikus kutatások alapján
Prezentáció:

Cikk:
Online prezentáció:
Absztrakt:
Az elmúlt években több saját empirikus kutatás keretében igyekeztünk feltérképezni a netgeneráció jellemzőit (Netgeneráció-2010, Netgeneráció-2012 stb.). A kutatások egyik témaköre az volt, milyen módszereket preferálnak a fiatalok a tanulással és ismeretszerzéssel kapcsolatban. Az előadásban ezen kutatások eredményeiről számolunk be, az aktuális nemzetközi eredményekre is kitekintve. A kutatási eredmények hasznosak lehetnek az e-learning kurzusokat és anyagokat használók, tervezők számára, tovább érdekes és előre mutató tapasztalatcserére is alkalmat adnak.
Igényelt időkeret: 30 perc
Besorolás: közoktatás
felsőoktatás
digitális írástudás
mLearning
konnektivizmus