Előadásjavaslatok (MoodleMoot 2019)

Előadás

Ez az adatbázis a MoodleMoot 2019 konferencia előadás-javaslatait gyűjti. Amennyiben a konferencián szeretne előadást tartani, kérjük töltsön ki egy űrlapot a "Bejegyzés hozzáadása" gombra kattintva. (csak bejelentkezett felhasználók tölthetik ki). Egy szerző akár több előadásjavaslatot is benyújthat.

Meghosszabbítottuk az előadással való jelentkezés határidejét.
2019. június 7-ig várjuk előadók jelentkezését


Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 25 ()

Név: Dr. Csűry István
e-mail:
Intézmény: Debreceni Egyetem
Bemutatkozás:

Szoros értelemben vett e-learninggel rendszeresen 15 éve foglalkozom, de az informatika alkalmazásával kapcsolatos tevékenységeim szomszédos területeken korábbra nyúlnak vissza. A DE Francia Tanszékének oktatójaként több tucatnyi Moodle-kurzus kidolgozása mellett más interaktív tananyagfejlesztésben és e-learning/blended learning képzések szervezésében is részt vettem.

Nyelvészként szakterületem a szövegtan, a lexikológia és a pragmatika. Az oktatásban emellett a fordításhoz és a számítógép humán területeken való alkalmazásához kötődő kurzusok is szerepelnek a feladatlistámon. Az utóbbi kérdéskörről Elements of Electronic Information and Document Processing címmel kollektív kötetet is szerkesztettem (elérhető itt).

   
Az előadás címe: Moodle a nyelvoktatásban és a nyelvszakos képzésben (workshop)
Absztrakt:

A nyelvoktatás részaránya és sajátosságai is indokolják, hogy külön figyelmet kapjon a Moodle felhasználói (és fejlesztői) közösségében csakúgy, mint az e-learning világával ismerkedők, barátkozók körében. A nyelvoktatástól pedig elválaszthatatlanok az idegennyelvi képzés területei, mint a nyelvszakos alapképzések, a nyelvtanárképzés vagy a fordítóképzés.

Nyelvoktatás

A workshop először is ezeknek az oktatási/tanulási területeknek az e-learninggel lehetséges kapcsolódási pontjait térképezi fel s egyúttal az összekapcsolás problémáit, határait kísérli meg összefoglalni, keresve e határok tágításának, a korlátok leküzdésének módjait. Ehhez a gyakorlatra helyezi a hangsúlyt, a state of the art futó áttekintése mellett a Moodle keretében rendelkezésre álló eszközök s a bennük rejlő potenciál felmérésére vállalkozva, a maga sajátos  szemszögéből. Arra a kérdésre igyekszik minél több választ egybegyűjteni, hogy a nyelvoktatásnak és az idegennyelvi képzéseknek milyen szükségleteire, mely igényeire ad(hatna) hatékony módon választ a Moodle használata. Emellett persze megpróbál tennivalókra, fejlesztési/alkalmazási igényekre, új irányokra is fényt deríteni.

A problémakör bejárása során a gyakorlatnak, a jelenleg is futó Moodle-kurzusoknak, illetve azok elemeinek a bemutatására is sor kerül, elsősorban a Debreceni Egyetemen fejlesztett/alkalmazott tartalmak példáján.

Prezentáció: PDF document CsI workshop Moodle 2019 public.pdf
Cikk:
Online prezentáció:
Igényelt időkeret: Workshop (min. 45 perc)
Besorolás: felsőoktatás
esettanulmány
jó gyakorlat
módszertan

 

Page: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 25 ()