Név: Petróczi Balázs
e-mail: petroczibalazs@gmail.com
Intézmény:
Bemutatkozás:
Végzettségem szerint angoltanár vagyok, de régóta az oktatásnak az interaktív tananyagkészítéssel kapcsolatos része érdekel leginkább. XHTML - css2 terén kompetensnek mondhatom magam, és bizonyos szinten tudok objektum orientált javascript kódot írni, amit arra használtam, hogy komplex makrókkal, templatekkel, és egy általam írt javascript alkalmazással megoldjam, hogy bármilyen nyomtatott tananyagot interaktív formára lehessen hozni.


Az előadás címe: Kiterjesztett többnyelvű tartalomkezelés templatekkel, komplex szöveges tesztfeladatok interaktívvá alakításának a folyamata.
Prezentáció:
Powerpoint 2007 presentation eloadasjegyzetek.pptx
Cikk:
Online prezentáció:
Absztrakt:

A nyomtatott feladatokról általában:

Nyelvtanárként hozzászoktam, hogy a nyelvi munkafüzetekben, vagy bármilyen más nyomtatott nyelvtani gyakorlóanyagban mindig összetett, módszertanilag felépített, gyakran több részből álló feladatokat találok, melyekről általánosságban a következők állapíthatók meg:

  1. értelmes kontextusba ágyazottak

  2. szemantikusan strukturáltak (van főcímük, alcímük, utasítások, esetleg minta megoldások tartoznak hozzájuk)

  3. dekoratív az elrendezésük, a tartalmat változatos grafikus elemek gazdagíthatják, amelybe a funkciók (pl. a kipontozott – számozott részek) szervesen integráltak

Ugyan akkor a Moodle legtöbb saját quiz feladattípusára az a jellemző, hogy nagyon kötött a felépítése, és legtöbbször csak egy egyszerű szövegrészből, valamint a hozzá tartozó interaktív blokkból áll, ami komoly minőségi szakadékot jelent a nyomtatott formában megvalósítható megoldásokhoz képest.

Tananyag készítési megoldások Moodle-ra:

Amikor magasan strukturált, a funkciókat magába a komplex szerkezetbe integráló, dekoratív tananyagok előállítása a cél, általában valamilyen külső tananyagkészítő programmal először létrehozzák a feladatokat, majd SCORM csomagként importálják őket a Moodle rendszerbe. Ennek során a speciális programhasználat miatt a tananyagíró nem képes a munkája részeként legalább az előkészítésben részt venni.

A másik megoldást az jelenti, amikor a tananyagszerző által használt munkakörnyezetet, például, a word szövegszerkesztőt beépülő modulokkal bővítik, hogy ezekkel az írott tananyagokat az interaktív formára konvertáláshoz szükséges jelölésekkel, stílusokkal láthassa el, esetleg templatekbe kell beírnia a feladatok szövegét, majd az így elkészített anyagot, feldolgozást követően a Moodle rendszerbe importálják. Lentebb – a teljeség igénye nélkül – felsorolok néhány ilyen alapon működő megoldást, az egészen egyszerűtől a professzionálisnak mondható kivitelig.

VLETOOLS

www.vletools.com

Online konverter, melybe megfelelően előkészített szövegeket kell bemásolni, hogy feleletválasztós, igaz – hamis, valamint hiányzó részeket tartalmazó feladatokat alkossunk.

moodle_quiz_v11

https://moodle.org/pluginfile.php/134/mod_forum/attachment/590414/moodle_quiz_v12.zip

Sokkal több feladattípust, és funkciót tartalmazó ingyenes word kiegészítő. Nem mindegyik Office verzióval kompatibilis! A youtube-on videó bemutatók is találhatók a használatáról.

Wordforce e-learning

http://moodlemoot.hu/mod/data/view.php?d=56&rid=421

Az előbbieknél sokkal többet tudó word modul. A tavalyi, 2014-es MoodleMoot keretében dr. Nagy Tamás előadást tartott róla.

Ezzel a megközelítéssel az a gond, hogy a különböző funkciók megvalósításánál – pl.: igaz / hamis, egyszeres választás, kötelező többes választás, összepárosítás stb. - lehetséges kimenetnek eleve elfogadja a Moodle alapfeladatok adta szük megjelenési formákat, és ezzel rendkívüli módon behatárolja a tananyagszerző lehetőségeit. Továbbá, az egyes feladatok előkészítése során mindig egyesével kell számos elemet valamilyen módon manipulálni, például, stílusokkal formázni, és az így előkészített dokumentum emiatt tele lesz sok nem az eredeti nyomtatott tartalomhoz tartozó, nehezen áttekinthető, csak egyesével változtatható jelöléssel.

Rugalmas feladat konvertálás, feladat készítés EditPad Pro kódszerkesztővel:

Az általam használt megoldás pont fordított szemléleten alapszik, és abból indul ki, hogy nyomtatott formában a tananyagszerzők már minden lényeges dolgot kitaláltak, és az ideális megoldást az jelenti, ha sikerül az írott formában létrehozott, struktúrált, magas szakmai - módszertani nívót képviselő feladatokat interaktív formában a lehető legteljesebben rekonstruálni.

Az átalakítás alapját egy a Moodle rendszer egészében használt, kiterjesztett, többnyelvű tartalomkezelést is lehetővé tevő template rendszer adja, amely a megfelelő helyeken hozzáadott stílusszabályokkal lehetővé teszi változatos, dekoratív, figyelemfelhívó, elválasztó, informatív, és tartalmat hordozó komplex HTML elemek használatát. Az írott formátum egyszerű tartalmi részeit – a fejléceket, a különböző szintű behúzásoknak megfelelő bekezdéseket – közvetlenül át lehet másolni a megfelelő template adott helyeire, míg a tananyagkonverzió zömét az EditPad Pro kódszerkesztőhöz írt, modulárisan egymáshoz illeszkedő, komplex makró rendszer végzi.

Tananyag előkészítés:

A tananyagíró a nyomtatott feladatok szerkezetének a kialakításával, és a szöveges feladatok funkcióinak a megvalósításához használt helyőrzőkkel – a kipontozott, számozott részekkel, az üres szövegdobozokkal, táblázatcellákkal - már eleve rengeteg értékes segítséget ad az interaktívvá alakításhoz anélkül, hogy erről tudna, vagy ez külön hangsúlyt kapna.

További segítséget jelent, hogy a nagy tömegű adatot hordozó táblázatoknak a kódszerkesztőbe másolásakor az egyes részeket eleve TAB karakterek választják el egymástól, illetve szükség szerint, nagyon könnyen, automatikusan létre lehet hozni TAB karakterekkel elválasztott rendezett adatstruktúrákat.

A nem táblázat jellegű, komplex részek mint, például, a párbeszédek, a különböző listák, a szövegdobozok stb. feldolgozásához is elég, ha pár lényeges helyen egyszerű szövegjelölőket – TAB és # karaktereket - helyezek el, így általánosságban elmondható, hogy az írott szövegeket sokkal kevesebb, és egyszerűbb változtatással elő lehet készíteni az interaktívvá alakításra, mintha ehhez word kiegészítőket használnánk.

Moduláris feldolgozás:

Az eddig tárgyalt szerkezeti elemek átalakításáért, és az interaktív funkciók megvalósításához szükséges kód létrehozásáért – általában – egymástól teljesen független, komplex makrók felelnek, melyek teljesen más funkciókat látnak el, és modulárisan, több sorrendben is futtathatók anélkül, hogy zavarnák egymás munkáját.

A szerkezet, és a funkció szigorú elválasztása, a moduláris felépítés miatt, például, egy eredetileg hiányos szöveg kiegészítését jelentő (cloze, shortanswer) feladathoz könnyen lehet drag&drop kimenetet is készíteni, mert egyáltalán nem kell a HTML feldolgozás részhez hozzányúlni, illetve ha a jövőben új tesztfeladat típus jelenik meg, az emiatt viszonylag kis erőfeszítéssel beilleszthető lesz a tananyag feldolgozás általános menetébe.

Fordítva is igaz a dolog, és ha az interaktív feladat ezzel kezelhetőbbé, jobban áttekinthetővé, dekoratívabbá válik, szövegjelölők automatikus hozzáadásával, majd makrók futtatásával, például, egy egyszerű kétoszlopos listát könnyen 4, vagy 5- oszlopos táblázatos alakra lehet hozni úgy, hogy az eredetileg egymás mellett elhelyezkedő, összetartozó részek a táblázat egymás alatti soraiban lévő megfelelő cellákba kerüljenek anélkül, hogy a megvalósított funkció bármilyen tekintetben sérülne, mert a feladattípusok kódblokkjait teljesen más makrók készítik, és aztán egy újabb makró a struktúrától függetlenül beilleszti azokat a helyőrzők által jelölt pontokra.

A prezentáció részei:

A prezentáció első felében bemutatom a többnyelvű templatek létrehozása mögötti logikát, azok felépítését, a multilang.php fájlban szükséges módosításokat, és az új stílusszabályok hozzáadásának a lehetőségeit.

Ezt követően a nyomtatott – írott feladatok interaktívvá alakításának fentebb is taglalt általános elveit ismertetem, majd funkciók szerint végig veszem a Moodle tesztfeladatok adta lehetőségeket, és összevetem ezeket az adott funkciót használó különböző nyomtatott feladattípus mintákkal. Végül megmutatom, hogyan néznek ki ugyan ezek a nyomtatott feladatok, miután az általam használt módszerekkel interaktív formákra hoztam őket.

Igényelt időkeret: 30 perc
Besorolás: közoktatás
jó gyakorlat
tananyagfejlesztés
módszertan
alkalmazások