Név: Molnár Tamás
e-mail: molnart@it.unideb.hu
Intézmény: Debreceni Egyetem
Bemutatkozás:


Az előadás címe: A hallgatók figyelmének folyamatos fenntartása távoktatási kurzusokban
Prezentáció:
Powerpoint presentation folyamatos.ppt
Cikk:
Online prezentáció:
Absztrakt:

A távoktatás egy létező és terjedő képzési forma. Ennél a képzésnél is fontos a folyamatos figyelem fenntartása. A mai fiatalok az internet nemzedékbe tartoznak, számukra természetes a számítógépek és az internet használata.

A mai diákok ismeretszerzési módja más, és ezt az oktatásban is figyelembe kell venni. Az foglalkoztatja őket, amiről tudják, hogy mire tudják használni. Gyorsabban dolgozzák fel a képi információkat, ugyanakkor háttérbe szorulnak a hallottak. Igénylik, hogy gyorsan változzon az információ, különben unatkoznak. Azonnali visszajelzésre van szükségük, hogy amit csinálnak, az jó-e, célravezető-e, vagy sem.

A Debreceni Egyetemen évek óta használjuk a Moodle távoktatási rendszereket. A hallgatók figyelmének folyamatos fenntartásával kapcsolatos alkalmazási lehetőségekről számos tapasztalat gyűlt össze, ezeket szeretnénk ismertetni.

Néhány kurzuselem mely alkalmas a figyelem megragadására: érzelmi kapcsolat, összehasonlítás,

kérdésfeltevés, életből vett példák, tevékenységek és csoportmunka.

Multimédiás elemekkel kihasználható a többféle érzékelés előnye. A többféle érzékelés hatásosabb figyelemfelkeltést és jobb rögzítést eredményez.

A kép-a-képben, tanári magyarázattal ellátott videó, igen hatásos eszköz a bonyolultabb folyamatok bemutatására.

Az aktív tanulás, a hallgató önirányításos tanulása, a folyamatos képzés alapja.

Ez a fajta tanulás a Moodle kurzusokban a tevékenységekhez kötődik.

Legismertebb tevékenység a teszt, mely már alapesetben is hasznos, de az előadások és a tesztek megfelelő sorrendben történő közlésével még hatékonyabb lehet.

A tanár beküldendő feladatokat írhat elő, melyeket a folyamatosan tanuló hallgatók tudnak teljesíteni.

A wikipédia és fórum tevékenységek anyagának összeállításában a hallgatók is részt vehetnek, tanári ellenőrzéssel.

A kurzusok interaktív szimulációkat is tartalmazhatnak, amikor a hallgató cselekedetei határozzák meg a bemutató folyamatot és így a hallgató azonnal visszajelzést kap.

A kurzus naplókban és érdemjegyekben a hallgatók részvétele és teljesítménye nyomonkövethető.

Összegezve: A hallgatók ismeretszerzési szokásai megváltoztak és ezt a képzésnek is figyelembe kell

venni. A hatékony tanulás alapja a tevékenységek végzése. A Moodle kurzusok különféle tevékenységeket tartalmazhatnak. A tevékenységek interaktivitása, az azokhoz csatolódó azonnali visszajelzés biztosítja a hallgatók figyelmének folyamatos fenntartását.

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: jó gyakorlat
módszertan
élethelyzethez igazított tanulás