Név: Tibenszkyné dr. Fórika Krisztina
e-mail: forika.krisztina@bgk.uni-obuda.hu//krisztina@forika.hu
Intézmény: Óbudai Egyetem Bánki Kar MEI
Bemutatkozás:

2002 óta oktatok a felsőoktatásban. Jelenleg az Óbudai Egyetem Mechatronikai és Autotechnikai Intézetében. 2013-ban elnyertem a Nemzeti Kiválóság program ösztöndíját a Katonai célú tudományos klaszter létrehozása és skálázhatóságának vizsgálata című pályázattal. Kutatási területeim: hálózatok vizsgálata, Big Data problematikájának kutatása, az oktatás hatékonyságát segítő informatikai és döntéstámogatási módszerek elemzése valamint a távoktatási problematikák és elvek vizsgálata.Az előadás címe: A Moodle rendszer alkalmazásának lehetősége a duális képzésben
Prezentáció:

Cikk: Powerpoint 2007 presentation ppt0621TFK.pptx
Online prezentáció:
Absztrakt:

˜Az új generációs, intelligens eszközök használatának lehetősége új, változó körülményeket teremt a gyorsan változó tanítási-tanulási rendszereknek

A tanulás környezeti elemeit, „infrastruktúráját” tekintve meghatározóvá válik az internet és a hálózati felépítés, ami merőben új ismeretszerzési technikát, módszertant hoz magával.

˜Az oktatási célú távoktatási rendszerek esetében megállapítható,hogy a Moodle távoktatási rendszer a tanítás-tanulás-gyakorlat szerzés rendszerét kiegészíti

˜Megállapítható, hogy olyan Moodle típusú oktatási hálózat kialakításának van esélye, amelynek célja a tudás minél hatékonyabb megszerzése, amelyben egyetemi oktatók, gyakorlati szakemberek és diákok egyaránt részt vesznek.

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: felsőoktatás