Név: Hülber László
e-mail: hulber.laszlo@gmail.com
Intézmény: SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola; Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI (budaörs)
Bemutatkozás:
Hülber László vagyok, tanulmányaimat a Szegedi Tudomány Egyetemen folytattam, először programozó matematikus majd informatika tanári szakon diplomáztam. Végzés után a budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI-ban kezdtem el dolgozni informatika tanárként. Tehetséges tanulóim az országos informatikai versenyeken folyamatosan az első tízben végeztek. Ennek köszönhetően 2010-ben Graphisoft díjban részesültem. Szakmai továbbfejlődésem lehetőségét a szegedi Neveléstudományi Doktori Iskolában láttam meg. Jelenleg első éves hallgatóként a számítógép alapú tesztelés a főtémaköröm. 2009 óta használok közösségi oldalakat a tanítási folyamataim megsegítésére. Ezek közül kiemelhető az, amikor a projektmunkánál használtuk ki ezt a lehetőséget. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat szeretném megosztani.


Az előadás címe: Online projektmunka
Prezentáció:
Powerpoint 2007 presentation Online_projektmunka.pptx
Online prezentáció:

Absztrakt:

ONLINE PROJEKTMUNKA

Hülber László
SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskola

Kulcsszavak: projektpedagógia, számítógéppel támogatott együttműködő tanulás, közösségi hálózatok az oktatásban

A projektpedagógia egy olyan nevelési eszköz, amellyel csökkenthetők az oktatás jelenkori hiányosságainak fontos problémakörei. A projektmunka olyan képességeket fejleszt, amelyeket a munkaerőpiac, maga az élet igényel. Kreatív, együttműködő tanulást indítványoz, amelyben a tudást jelentő információ nem készen áll a tanulók rendelkezésére, hanem meg kell érte küzdeniük. A legjobb módszer a tanulás megtanulására: a projektmunka során a diákok egy, a feladat teljesítéséhez szükséges algoritmust sajátítanak el. A konkrét cél teljesítése másodlagos jelentőségű, a fontos az, hogy a diákok megtanulják, hogyan kell egy komplex problémát megoldani az első lépéstől az utolsóig, minden felmerülő nehézséggel megküzdve. Ez az a tudás, ami bármilyen feladat esetén jól alkalmazható, és leginkább a valóság problémamegoldó stratégiáit szimulálja.

A projektek alkalmazásának egyik legnagyobb gátja, hogy a pedagógusok nem tudnak, vagy nem akarnak elegendő időt biztosítani nagyobb volumenű munkák elkészítéséhez, pedig azok alkalmasak leginkább az előnyök eléréséhez. Ezen probléma jelentős megsegítése mellett még számtalan előnnyel jár, ha a munkák egy része online, az óra keretein túl történik. A projektpedagógia számtalan képesség fejlesztő hatása mellett így, az IKT kompetenciák is fejlődhetnek. A projektek elkészítésének több fázisában természetes kapcsolódás alakulhat ki az egyes infó-kommunikációs eszközökhöz. Sok munkafolyamatot könnyíthet meg, teljesebb kommunikációt, erőforrás megosztást biztosít és akár a projekt végterméke is lehet IKT kötődésű. Ezeket az igényeket kielégítheti egy arra alkalmas online platform.

A számtalan lehetőség közül nehéz kiválasztani a valóban oktatási célra is megfelelő megoldást. A két fő elindulási pontot a közösségi hálózatok és e‑learning rendszerek adják. Bemutatom ezen fogalmakat, alcsoportjaikat, egymáshoz való viszonyukat, hogy mely kategóriák lehetnek megfelelőek. Az online megoldások rengeteg szolgáltatást (chat, fórum, kép, videó, fájl megosztás stb.) biztosítanak, amelyek közül nem mindegyik telítődhet értelemmel. Elemzem melyik funkció, milyen kondíciók mellett, mire használható, melyek elengedhetetlenek és melyek feleslegesek. A céloktól közelítek az eszközökig ehhez lefektettem az elvárások rendszerét, a funkciókra, testreszabhatóságra, felületre stb. vonatkozóan. Ezek alapján elemzem a konkrét megoldásokat és javaslatokat teszek, hogy a különböző paraméterekkel rendelkezőknek mely megoldások adnak optimális, a lehető legkisebb kompromisszummal járó kimenetet. Végül a tanároknak fogalmazok meg ajánlásokat, hogyan vezessék be tanulóikat az online munkaformába, hogyan tudják indukálni a kommunikációt, hogyan alakítsák ki a munkafelületet, milyen szabályokat fogalmazzanak meg diákjaiknak és ők maguk milyen szerepet töltsenek be ezeken az online platformokon.
Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: közoktatás
közösségi hálózatok