Név: Vágvölgyi Csaba
e-mail: vagvolgyi.csaba@gmail.com
Intézmény: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
Bemutatkozó:


Az előadás címe: Tananyagtárházak - lépjünk túl egy LMS korlátain
Prezentáció:
Powerpoint-bemutató Tananyagtárházak
Absztrakt:
Napjaink népszerű LMS (Learning Managment System) keretrendszerei (pl.: Moodle) a tananyagként felhasznált állományokat a kurzusokban tárolják, azaz a tananyagok nem választhatók el magától a kurzustól.
Ez a megoldás bár sok szempontból kényelmes több problémát is felvet:
Az állományok redundáns módon való tárolása jelentős tárhelypazarlást jelent, ráadásul jelentősen megnöveli a kurzusok méretét, amely rendszeradminisztrációs problémákhoz vezet. Nehézkessé és lassú válik a kurzusok biztonsági mentése, visszaállítása. Egy másik fontos kérdés, hogy meglehetősen problémás a tananyagként létrehozott tartalmak újrahasznosítása. Két hasonló tantárgyat tanító tanár esetén az egyikük nem is tud arról, hogy már létezik a keretrendszerben olyan kidolgozott tananyag (pl.: SCORM csomag), amit ő is fel tudna használni.
A megoldás az állományok központi helyen való tárolása, mégpedig olyan módon, hogy azok könnyen visszakereshetők legyenek. A kereshetőség hatékony megvalósítása érdekében szükséges a megfelelő kategóriarendszer kialakítása és a tartalmak címkézése.

Előadásomban a közeljövőben megjelenő Moodle 2.0 keretrendszerben kifejlesztett Repository API-t szeretném bemutatni, amely lehetővé teszi a Moodle integrációját olyan nyílt forráskódú repository rendszerekkel mint pl.: a DSpace, az Alfresco, a Mahara ePortfoiló rendszer, ...
A Moodle Repository API szolgáltatása alkalmas arra is, hogy különböző online szolgáltatásokból (pl.: Google Docs, Picasa, Flickr, YouTube, Wikimedia, Box.net) közvetlenül emeljünk be forrásokat a kurzusainkban, így a tananyagtárház fogalma jelentősen kiszélesedik.

Kulcsszavak: eLearning, keretrendszer, repository, Web 2.0, ePortfólió, integráció, Moodle, DSpace, Alfresco, Mahara
Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: közoktatás
felsőoktatás
integráció
tananyagtárházak
alkalmazások
web 2.0
ePortfólió