Előadások (MoodleMoot 2010)


Ez az adatbázis a MoodleMoot 2010 konferencia előadás-javaslatait gyűjti. Amennyiben a konferencián szeretne előadást tartani, kérjük töltsön ki egy űrlapot a "Bejegyzés hozzáadása" gombra kattintva. (csak bejelentkezett felhasználók tölthetik ki)

Egy szerző akár több előadásjavaslatot is benyújthat.

Kérem, töltse ki az űrlap minden mezőjét!

Page: () 1 ... 40 41 42 43 44 45 46

Név: Könczöl Tamás
e-mail: kabo@sulinet.hu
Intézmény: Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.
Bemutatkozó: Könczöl Tamás Igazgató, eLearning Igazgatóság
mb. igazgató, Közoktatási Igazgatóság Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

1988-ban a Budai Tanítóképző Főiskola technika szakkollégiumán végzett, majd 1994-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Informatika szakán középiskolai informatika tanár végzettséget szerzett. Alap-, közép-, felsőfokú oktatási és informatika szakmacsoportban szakképzési területeken gyakorlattal rendelkező közoktatási és szakképzési oktatási szakértő, jelenleg az Educatio Nonprofit Kft. eLearning (volt Sulinet Programiroda) igazgatója és a Közoktatási Igazgatóság mb. igazgatója. Közreműködött a Sulinet 1997-es indulásánál, irányította a pilisborosjenői Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ informatikai igazgatójaként az oktatási minisztérium első országos szintű IKT alapú pedagógus-továbbképzési a programját. Cégvezetőként IKT alapú képzések alapításával, szervezésével és lebonyolításával foglalkozott. 2002-ben elindította az Oktatási Minisztérium kereteiben futó digitális tartalomfejlesztési programot és ennek keretében a Sulinet Digitális Tudásbázis tartalommenedzsment (LCMS) keretrendszer kifejlesztését, amely eddig három nemzetközi és négy hazai eLearning díjat kapott. 2003-ban elindította a hazai digitális taneszközök akkreditációs rendszerének kidolgozását, amely részvételével immár hivatalos bizottságként, a Digitális Tananyag Minősítő Bizottság kereteiben kidolgozta az egyetlen jogszabályi keretben, OKM rendeletben támogatott hazai digitális taneszköz minősítési rendszert. A Nat 2003 kidolgozásában IKT szakterületen tagja volt a Nat legfelsőbb irányító bizottságának. Részt vett a Nemzeti Fejlesztési Terv HEFOP 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 (közoktatási) és 3.2.1 (szakképzési) intézkedéseinek kidolgozásában a programok végrehajtásának irányításában digitális taneszközfejlesztés és a kapcsolódó szolgáltatási rendszer kifejlesztésének témakörében. 2008-ban elnyerte a Magyar Tartalomipari Szövetség által alapított és kiadott „Hutter Ottó eLearning Díjat”.

A fő tevékenységeinek tervezése, megvalósítása az Új Magyarország Fejlesztési Terv általános közoktatási, valamint közoktatási és felsőoktatási eLearning projektjeiben történnek (TÁMOP 3.1.1; TÁMOP 3.1.2; TÁMOP 3.1.4; TÁMOP 3.1.5, TÁMOP 4.2.5; TIOP 1.1.2).

Szakmai tagságok: Neumann János Számítógép-tudományi Társaság – eLearning Szakosztály tag; Közoktatási szakértő – informatika műveltség terület; OKNT Digitális Tananyag Minősítő Bizottság hivatalos tagja; Magyar Tudományos Akadémia „IKT az oktatásban” Albizottságának tagja.


Az előadás címe: eLearning fejlesztések a közoktatásban és a felsőoktatásban
Prezentáció:

Absztrakt: Az előadás helyzetjelentést ad az Új Magyarország Fejlesztési Terv közoktatási és felsőoktatási fejlesztéseiről digitális kompetenciafejelsztés és eLearning szolgáltatás fejlesztések témakörében.
Igényelt időkeret: 30 perc
Besorolás: közoktatás
felsőoktatás
tananyagtárházak
fejlesztés
szabványok
web 2.0
digitális írástudás
A könyvtárak szerepe az eLearning szolgáltatásokban

Page: () 1 ... 40 41 42 43 44 45 46