Név: Lányi Katalin, Pálinkás Yvette
e-mail: katalin.lanyi@gmail.com
Intézmény: SZIE EKI/GEK
Bemutatkozó:
Az Egészségtudományi Intézet, illetve a Gépészmérnöki Kar két, e-learninget használó oktatója vagyunk, akik már sokszor vetették össze a tapasztalataikat a saját tantárgyaik kapcsán egymással, és most ezen, közös tapasztalatokat kívánjuk majd a szélesebb szakmai közönséggel is megismertetni.


Az előadás címe: Az érem két oldala - a MOODLE lehetőségei a műszaki és társadalomtudományi oktatásban
Prezentáció:
Powerpoint-bemutató LK-PY-közös
Absztrakt:
Kétféle irányból közelítjük meg a MOODLE használatának elemzését: a humán tantárgyak elektronikus oktatása során szerzett tapasztalatokat vetjük össze a műszaki-matematikai tárgyak oktatása és számonkérése során szerzett tapasztalatokkal. Összevetjük a leggyakrabban használt funkciókat, az oktatás módszertanában fennálló különbségeket és hasonlóságokat, a tanári munka korlátait a kétféle diszciplína esetében, a tanár-diák, a diák-diák kommunikáció, valamint a csoportmunka lehetőségeit, az oktatott tantárgyak által támasztott követelmények függvényében. Külön hangsúlyt kap a számonkérés módszereinek összevetése, az ezekből levonható tapasztalatok, valamint a diákok visszajelzéseinek elemzése és értékelése.
Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: felsőoktatás
jó gyakorlat