Név: Farkas Róbert
e-mail: robert.farkas@prompt.hu
Intézmény: Prompt Számítástechnikai Oktatóközpont
Bemutatkozó:
Történelem szakos tanár, politológus, oktatásinformatikus, rendszerinformatikus és e-learning módszertan szakértői végzettségekkel rendelkezem, így - jobb híján - ezek kusza elegyéből igyekszem szakmai tevékenységemet meghatározni.
A Prompt Számítástechnikai Oktatóközpont e-learning fejlesztőjeként dolgozom. Munkáimat illetően jelen összefüggésben talán a leglényegesebb, hogy részt vettem a Tenegen képzési modell kidolgozásában, a Tenegen oktatási platform kialakításában és a kísérleti képzés lebonyolításában, illetve adminisztrálom a képzéshez (is) kapcsolódó ePortfolió rendszert.


Az előadás címe: Tenegen képzési modell – online tanártovábbképzési program és e-portfolió konnektivista alapokon
Prezentáció:

Absztrakt:
A Tenegen képzési modell alapja egy olyan együttműködésen alapuló tanítási/tanulási környezet, amely „klasszikus értelemben” nem „oktatni” kívánja az e-learning módszereket a pedagógusoknak, hanem bevonni szándékozik őket hálózati kommunikáció és tudásmegosztás közegébe.
A komplex oktatási környezet legmarkánsabb eleme természetesen egy Moodle portál és a hozzá kapcsolódó Mahara ePortfolió rendszer.

Célunk egy olyan konkrét igényekhez és képzési témákhoz igazodó flexibilis rendszer (tanulási környezet) kiépítése, melyben az igények és szükségletek határozzák meg a technológiai paramétereket (és nem fordítva). Ennek megfelelően a formálódó modell a konnektivista szemléleten túl az ún. ROA megközelítés (Resource Oriented Architecture - Erőforrás-alapú Architektúra) irányába mutat.

A (tananyag/kurzus) fejlesztő egy ilyen a rendszerben sokszor csupán utalásokat tesz, lehetőségekre, trendekre, erőforrásokra hívja fel a figyelmet. Ami pedig a pedagógiai gyakorlatot illeti, azt meghagyjuk a leginkább kompetens személynek: a pedagógusnak. A tényleges képzési modell így a kurzusban résztvevő tanárok aktív közreműködésével, kollaboratív munkájával és a modellbe rugalmasan beépülő gyakorlati tapasztalatok által formálódik.

Előadásomban a Tenegen képzési modell alapelveit, valamint a kísérleti képzés és a portfolióépítés gyakorlati tapasztalatait szeretném bemutatni.

Prezentáció: http://prezi.com/txoufsagj0fv/tenegen-kepzesi-modell/

Oktatási portál: http://www.tenegen.eu/tmoodle
ePortfolió rendszer: http://mahara.prompt.hu
Igényelt időkeret: 30 perc
Besorolás: közoktatás
szakképzés
konnektivizmus
web 2.0
ePortfólió
nyílt tartalmak (open content)