Név: Dr. Dancsó Tünde
e-mail: dancso.tunde@gmail.com
Intézmény: Kodolányi János Főiskola
Bemutatkozó:

2000 óta a Kodolányi János Főiskolán tanítok.

Főiskolánkon évek óta alkalmazzuk a Moodle rendszert.

Oktatási tapasztalataimat közoktatási és felnőttképzési szakértőként bővítem.Az előadás címe: Hol tartunk az IST (Information Society Technologies) fejlesztésében?
Prezentáció:

Absztrakt:

Az IST (Information Society Technologies), azaz a társadalom számára hasznos informatikai készségek fejlesztése fontos hazai és nemzetközi elvárás, de ennek tervezett kialakítása a magyar oktatás egyes szintjein még nem történt meg. Az IST kialakítása komplex dimenziókban való gondolkodást igényel, a fejlesztés során a rövidtávú, azonnali eredményességet tükröző célok helyett a hosszútávú, közösségi funkciók etikus megvalósítását eredményező célokra kell összpontosítani. A társadalmi célokat szolgáló, információt feldolgozó, kommunikációs eszközöket alkalmazó készségek fejlesztésekor elsősorban az egyének kognitív és etikus viselkedési készségeinek komplex fejlesztésére kerül a hangsúly. Az elektronikus keretrendszerek használatakor a kulturált viselkedés kialakítására csak közvetett kommunikáció segítségével nyílik lehetőség. A fejlesztés során ösztönözni kell a résztvevőket arra, hogy hatékonyan kezeljék az információt, rendszeresen frissítsék ismereteiket, törekedjenek a megszerzett ismeretek azonnali alkalmazhatóságára. A közösségi fejlesztés során fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az egyének aktívan vegyenek részt a tudás építésében, döntéseik előtt széleskörűen, többféle forrás alapján tájékozódjanak, véleményüket rendszeresen cseréljék ki és tegyenek jobbító javaslatokat a fejlesztésre vonatkozóan. A társadalmi céloknak való megfelelés egyre inkább az egyének személyes érdekeltségén és közösségalkotó képességén alapul, amelyek kialakítása a felsőoktatás szintjén tágabb lehetőséget nyer. A Moodle alkalmazásával lehetőség nyílik az IST készségek fejlesztésére. A választott módszerektől függően az egyéni értékelés helyett a közösségi normák kialakítása, a szummatív  helyett a formatív értékelés válhat hangsúlyosabbá. Az előadás során arra keresem a választ, hogy készen állunk-e arra, hogy a kommunikációs készséget és eszközhasználatot hangsúlyozó IKT (információs és kommunikációs technológia) készségek fejlesztését követően a társadalmi szempontból hasznos és szükséges, jövőorientált gyakorlati készségek kialakítása váljon az oktatás főszereplőjévé.

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: közoktatás
felsőoktatás
jó gyakorlat
fejlesztés
hatékonyságvizsgálat
ePortfólió
digitális írástudás