Név: Kohlheb Norbert
e-mail: kohlheb.norbert@kti.szie.hu
Intézmény: SZIE-KTI
Bemutatkozó:


Az előadás címe: Tapasztalatok a moodle-lal a BSc szintű tárgyak oktatásában
Prezentáció:

Absztrakt:
Az előadás a már két évfolyamnak oktatott Környezetpolitika és jog című tárgy moodle segítségével történő oktatásának tapasztalatait összegzi. A tárgy jellegéből adódóan nagy kihívást jelent, hogy a hallgatók számára érdekes és izgalmas módon jelenítsük meg a tárgyat és egyben készség szinten tanítsunk meg olyan alapvető jogi gondolkodást, amely szükséges minden közigazgatási pozícióban és egyszerű ügyintézés során állampolgárként is!
Ennek érdekében a tananyag egyszerű közlésén túl olyan feladatok megfogalmazására kerül sor, amelyek begyakorlásával a hallgatók könnyedén tanulhatnak meg jogi fogalmakat és a környezetjogban való eligazodás alapvető mozzanatait.
Fontos tényező a számonkérés megfelelő kialakítása is, amelynek esetében a pusztán tesztes módszer eltereli a hallgatók figyelmét a kurzus fontos szöveges állományitól, amelyek valójában érdekessé tehetik a kurzust!
Az előadás kísérletet tesz a fenti célok megvalósításához szükséges tantárgystruktúra és az azt támogató moodle felület koncepciójának bemutatására.
Igényelt időkeret: 15 perc
Besorolás: felsőoktatás
jó gyakorlat