Név: Orbán Éva - Miszori Katalin - Pádár Éva
e-mail: orban.eva@aotk.szie.hu
Intézmény: Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum
Bemutatkozó:
Mindhárom szerző az Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum szakinformátora és olvasószolgálatos könyvtárosa. Az intézményben a könyvtári informatika közel húsz éve kötelező vagy fakultatív tantárgy. Öt éve használjuk a Moodle keretrendszert távoktatásra nappali és levelező hallgatók számára.


Az előadás címe: A „Roxfortban” tanítani
Prezentáció:
Powerpoint presentation roxfort.pps
Absztrakt:

Orbán Éva – Miszori Katalin – Pádár Éva:

A „Roxfortban” tanítani

A könyvtári informatikát 2005 óta tanítjuk távoktatási formában a Moodle keretrendszer segítségével. A távoktatás bevezetésére a rugalmas időfelhasználás lehetősége késztetett bennünket: reméljük, hogy a hallgatóknak kényelmesebb az általuk választott időbeosztással, ütemezéssel végezni a könyvtári informatikát, a folyamatosan létszámhiánnyal küzdő könyvtár számára pedig elviselhetőbb az oktatás terhe, ha az oktató könyvtáros nem esik ki a szolgálatból, hanem a közben vagy mellett javítja a teszteket.

A könyvtári informatika oktatási környezete ugyanakkor folyamatosan változik: fejlődik az oktatási keretrendszer, változnak az adatbázisok, katalógusok kereső felületei, költöznek a szakmai honlapok, újabb és újabb lehetőségek, szolgáltatások indulnak. Az oktatónak ehhez napi szinten kell alkalmazkodnia, ami nehéz feladatot és néha kellemetlen pillanatokat teremt.

Az öt esztendő alatt a „mindent bemutatni és gyakorolni” maximalista megközelítésétől egyre inkább eljutunk „a néhány fontos forrás használatán keresztül a kulcskompetenciákat fejleszteni” szemléletig. Annál is indokoltabb ez a változás, mert az információkereséshez és –használathoz szükséges ismeretek és készségek meglepően távol állnak a hallgatóktól, elsajátításuk sokaknak okoz gondot.

A kurzust elvégzőknek is egy állandóan változó környezetben kell majd boldogulniuk, amihez az információs források működésének elvi ismerete és a keresés készség szintre fejlesztése lehet a legjobb segítség.

Igényelt időkeret: 15 perc
Besorolás: esettanulmány