Név: Szirbik Gabriella
e-mail: szirbikster@gmail.com
Intézmény: ME, Magyar Virtuális Egyetem Hálózat
Bemutatkozó:
Szociológus vagyok, 14 éve dolgozom a felsőoktatásban (nappali, levelező, fsz és szakirányú továbbképzés) hagyományos, blended learning és e-learning formában egyaránt.
Tudományos érdeklődési területeim: tudásszociológia, oktatásszociológia, szociálpolitika


Az előadás címe: A konnektivizmus szociológiai nézőpontból
Prezentáció:
Powerpoint presentation előadás
Absztrakt:
Előadásomban megkísérlem a 2010 elején lezajlott htk01 - első magyar konnektivista kurzus - szociológiai tanúságait levonni, illetve a konnektivizmus mint jelenség szociológiailag többrétegű kapcsolódásait, úgy mint: tudásszociológia, tudományszociológia, oktatásszociológia-iskolaszociológia, s általában társadalomelmélet /rétegződés, struktúra/., felfejteni.
Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: felsőoktatás
konnektivizmus