Név: Sinka Róbert
e-mail: sinka.robert@abk.szie.hu
Intézmény: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar
Bemutatkozó:

A Szegedi Tudományegyetemen szereztem tanári és szak geográfus diplomát.

2003-tól dolgozom a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán .

2006-tól oktatok földrajzot a SZIE ABK Gyakorló Általános Iskolában.

Az oktatási feladatok mellett vezetem a helyi Információs Társadalom Oktató és Kutatóközpontot, valamint fejlesztem a kar e-learning rendszereit.

Tágabb kutatási témám az információs társadalom földrajza, azon belül a digitális írástudás kompetencia területi aspektusainak térképezése, annak megjelenési formái valós és virtuális terekben; e-learning alkalmazás lehetőségei a földrajzban; humán interfésznélküliség geográfiája hazai és európai szinten.

Szakmai kapcsolatok: 2005-től rendszeres szakmai kapcsolatban vagyok az IGU Commission of Geography of Information Society szervezetével és tagjaival.

2007-től a Magyar Földrajzi Társaság és az International Geographical Union tagja.

Web: http://www.abk.szie.hu ; http://moodle.abk.szie.hu


Cím: Valós és virtuális földrajzi térkategóriák szerepe a földrajz oktatásában
Absztrakt:
Valós és virtuális földrajzi térkategóriák szerepe a földrajz oktatásában
...

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: közoktatás
felsőoktatás
jó gyakorlat