Név: Sinka Annamária
e-mail: sinka.annamaria@abk.szie.hu
Intézmény: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar
Bemutatkozó:
A Szegedi Tudományegyetemen szereztem tanári diplomát magyar és angol szakon. Jelenleg a SZTE BTK PhD hallgatója. 2007-től a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karán dolgozom. Az oktatásban a kezdetektől használom a Moodle rendszert (SZIE ABK Moodle).

Web: http://www.abk.szie.hu

Munkahely, beosztás: Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Magyar Nyelvi, Irodalmi és Művészeti Nevelési Tanszék, tanársegéd
Cím: Textualitás a Moodle-ben
Absztrakt:
Textualitás a Moodle-ben

A hallgatóktól a kurzus befejezése után azt várjuk el, hogy jártasságot szerezzenek a klasszikus gyermek- és ifjúsági irodalom legfontosabb irodalomelméleti, irodalomtörténeti kérdéseiben.
A moodle kurzus működtetése számunkra több előnyt biztosít. 1. Kevés példányszámú, könyvritkaságokból is tudunk részeket megmutatni. 2. Az előadások anyagát mindenki csonkítás, félreértés nélkül olvashatja, használhatja fel tanulmányai kiindulásaként. 3. A feltöltött forrásanyagok további kiindulópontot, segítséget jelenthetnek az önálló elemző munka feltöltéséhez. 4. A szeminárium egyik legfontosabb törekvése, hogy a hallgatók a megszerzett tudást, ismeretet egy önállóan feldolgozott művön keresztül (több mint 40 regényből választott) dolgozatukban a gyakorlatban is megmutassák.
Az elmúlt években kitapinthatóan jelentkeznek az internet adta szövegkezelési lehetőségek a szövegek, textusok megalkotásában is. Az előadás címében is jelölt textualitás annak az érzékeltetésére szolgál, mennyiben nyújthat előnyt, egy e-learning keretrendszer használata, eszköztára az érezhetően megváltozott textusok megalkotásában, s vajon ez milyen kihívások elé állítja a ma tanítóját.
Igényelt időkeret: 15 perc
Besorolás: felsőoktatás
jó gyakorlat