Név: Kasnya-Kovácsné Bakacs Judit
e-mail: bakacs.judit@ppk.elte.hu
Intézmény: ELTE PPK
Bemutatkozó:
Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán oktatok Oktatástechnológiát, IKT- és Informatikai alapismereteket a Pedagógia, az Andragógia és a Rekreáció tudomány iránt érdeklődő hallgatók számára. Továbbá oktatom a társ karokon hallgató tanárjelölteknek az Oktatástechnológia alapismereteit.


Cím: Moodle keretrendszer alkalmazása a következő generáció előkészítésében
Absztrakt:

Előadásomban szeretném bemutatni a Moodle elektronikus oktatási keretrendszer kettős funkcióját a hallgatókkal való közös oktatás/tanulás folyamatban. Kezdetben a hallgató felhasználója, „tanulója” a keretrendszer nyújtotta lehetőségeknek és válik később maga is alkotójává, „tanárrá” a tananyag­fejlesztésben.

Nehézséget okoz a hallgatók különböző tudásszinten való belépésük a tanulmányaik megkezdésénél, ezért az első folyamatban olyan alapvető kompetenciák válnak a vizsgálat tárgyává, melyek előkészítik a hallgatókat a második szinten való tevékenykedéshez. Ennek korrigálására több lehetőséget is kínál a rendszer.

A tananyagfejlesztésben való gondolati átstruktúrálódás kezdetben szintén nehézséget jelent a hallgatóknak. A kommunikáció azonban lényegesen könnyedébben, a napi gyakorlatban elsajátított rutinok szerint fejlődik.

A keretrendszer lehetővé teszi továbbá a nagy létszámú esti és levelező tagozatos hallgatóság oktatását, adminisztrálását. Differenciálni képes a tudásokat és minden hallgatónak fejlődési lehetőséget kínál, mindezt a keretrendszer kommunikációs funkciói biztosítják.

Az előadásban több problémát körbejárva leginkább az a szolgáltatói funkció jut a leglényegesebb szerephez, melyben a hallgató tanári jogokkal felruházva kipróbálhatja a tananyagfejlesztés ill. egy téma képzésmanagement lehetőségeit.

Igényelt időkeret: 15 perc
Besorolás: jó gyakorlat