Név: Rózsa Erzsébet
e-mail: erzsiker@gmail.com
Intézmény: ELTE PPK
Bemutatkozó:


Cím: A keretrendszerek-, és a Web 2.0 felhasználási lehetőségei az oktatási folyamatban
Absztrakt:

Az IKT alkalmazása leginkább egy új fogalomban, a manapság sokat emlegetett: „e-learning”-ben („e-tanulás”), jelenik meg, három formában: mint számítógéppel segített oktatás, mint internetes tanulás, és mint távoktatás. Célja, hogy hatékonyabbá tegye az oktatás, tanulás folyamatát.

Az e-tanulás, a hagyományos oktatás kiegészítője kell, hogy legyen, abba beépülve. Önmagában az e-tanulás, csak akkor válik hasznosíthatóvá, ha az emberek rendelkeznek azokkal az alapképességekkel, melyekkel a technikákat kezelni, az ismereteket pedig szelektálni, megszerezni, rendszerezni és felhasználni képesek. Természetesen az új információs technológiai környezetnek számos formája létezik már most is, melyeket hazánkban is több oktatási intézményben alkalmaznak. Bemutatok néhány, oktatási folyamatot segítő kezdeményezést, amely nemcsak kiválóan működik, hanem olyan speciális képességeket is segít fejleszteni, amelyekre a mai információs világban elengedhetetlen szüksége van nemcsak a fiatal felnőtteknek, hanem az idősebb korosztálynak is- ha az átképzésekre gondolunk.

Előadásomban az „e-learning”, a keretrendszerek és a Web 2.0 oktatási folyamaton belüli felhasználási lehetőségeit vetem fel.  Az előadás központi témáját, a keretrendszerek felhasználhatóságát az oktatási folyamatban-, a „Moodle”, a "Think.com", és a „Learning Gateway” sajátosságain keresztül mutatom be, párhuzamba állítva megállapításaimat a Web 2.0 szemlélettel.

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: közoktatás
felsőoktatás
web 2.0