Név: Danka Adrienn
e-mail: danka.adrienn@gmail.com
Intézmény: Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium
Bemutatkozó:


Cím: Előnyök és hátrányok a moodle felületen - avagy egy online egyetemi kurzus tapasztalatai
Absztrakt:

Előadásomban az ELTE Pedagógiai és Pszichológia Karán meghirdetett, az ELTE eLearning keretrendszer módosított moodle oldalán működő, „A neveléstudomány aktuális kérdései 2.: Információs társadalom” címen futó kurzus bemutatásáról és felhasználói tapasztalatairól fogok szólni a moodle szemszögéből.

A e-learning kurzus szerkesztői szinte minden modult kihasználtak, amelyre egy moodle felület lehetőséget ad, hiszen a tananyag mellett számos feladat, felmérés, fogalomtár, fórum, kérdőív, teszt és wikipédia színesíti a tevékenységrepertoárt. A tananyag 13 fejezetből áll, és az egyes fejezetek felépítése hasonló jellegű: a tananyag előtt önellenőrző kérdőívek találhatók, a tananyag után pedig következnek a feladatok és a tesztek. Előbbiek egy része csoportmunkára épül, a teszteket viszont egyénileg kell kitölteniük a hallgatóknak.

Az ELTE PPK-n működő kurzus érdekessége, hogy a félév során mindössze 4 alkalomra hirdetett az oktató kontaktórát. A hallgatói munka jelentős része tehát online formában történik, de ezt kiegészítheti az off-line forma is, amennyiben a hallgató a kézhez kapott tankönyv segítségével olvassa el a tananyag részeit, nem pedig a felületen.

Kutatásom első felében a kurzust teljesíteni kívánó hallgatókkal készítettem interjút. Kérdéseim két fő probléma köré épültek: (1) milyen arányban és viszonyban van a hallgatók on-line és off-line munkája; (2) milyen előnyöket és hátrányokat tudnak megfogalmazni a kurzushoz kapcsolódó moodle felületet illetően. Az első kérdéskör célja tehát az volt, hogy tanulásmódszertani problémákat feszegessen, míg a második inkább a technikai megoldások kérdéskörét célozta meg.

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: felsőoktatás
alkalmazások