Név: Hoffmann Orsolya PhD
e-mail: horsolya@uranos.kodolanyi.hu
Intézmény: Kodolányi János Főiskola
Bemutatkozó:

A KJF Német Tanszékének főállású oktatója, valamint 2003 óta a főiskola Távoktatási Intézetének igazgatója vagyok. Legfontosabb feladataim ebben a minőségemben: távoktatási programok tervezése, távoktatási tananyagok fejlesztésének-, tutori rendszer kiépítésének irányítása, kutatási-, minőségbiztosítási programok vezetése.

Kutatási területem: az autonóm, önszabályozó tanulás lehetősége az e-learning-gel támogatott oktatási programokban, valamint az e-learning programok helye és működése a felsőoktatás rendszerében, intézményi és hallgatói oldalról.Cím: Milyen is az e-tanuló? A főiskolai e-learning alapú távoktatásban tanulók önszabályozó tanulási szokásairól
Absztrakt:
Az e-learning alapú távoktatásban részt vevő hallgatókat vizsgálva, nehéz olyan jegyeket találnunk, amelyek alapján e csoport egyértelműen megkülönböztethető lenne a más képzési formában tanuló társaitól. Mégis, tekintettel a fejlesztési költségekre és a munka nagyságára, minden fejlesztő és pedagógus álma, hogy tudja, kinek is fejleszti ezeket a programokat.
Az előadás egy hosszabb lélegzetű tanulmányból részleteket emel ki. A bevezetőben kísérletet tesz arra, hogy egy 2005-06-ban végzett felmérés eredményeit és a nemzetközi szakirodalmakat alapul véve bemutassa a ma Magyarországon e-learning alapú távoktatást választó hallgatók szociológiai, szociális és infrastruktúrális hátterét.
Az előadás középpontjában az önszabályozó tanulás áll. Milyen önszabályozó készségekkel rendelkeznek ezek a hallgatók, milyen faktorok mentén vizsgálhatók, értelmezhetők ezek a változók?
Végezetül, tekintettel arra, hogy a konferencia a MOODLE keretrendszer használatáról szól , a vizsgálatból
 az e-learning alapú keretrendszerek funkcióinak hallgatói megítélés alapján kapott eredményeit emeljük még ki.


Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: felsőoktatás
hatékonyságvizsgálat