Név: Dr. Tóth Péter
e-mail: toth.peter@tmpk.bmf.hu
Intézmény: Budapesti Műszaki Főiskola TMPK
Bemutatkozó:
A Budapesti Műszaki Főiskola Tanárképző és Mérnökpedagógiai Központjának oktatási igazgatóhelyettese vagyok.
Korábban multimédia alapú elektronikus tananyagfejlesztéssel foglalkoztam. Egy Apertus pályázat kapcsán irányításom mellett kidolgozásra került egy 4 modulból álló elektronikus tananyag az oktatástechnológia-multimédia tantárgykörben. E tananyagot még CD-re fejlesztettük.
2002-2005 között intézetem részt vett egy nemzetközi Leonardo da Vinci együttműködésben (Virtual Electronic Learning in Vocational Initial Teacher Training; projektvezető: Dr. Pentelényi Pál), melynek keretében megismerkedtünk a VLE keretrendszerekkel.
Jelenleg több virtuális kurzust is működtetünk. Kiemelkedik ezek közül a fent említett oktatástechnológia-multimédia kurzus, melyet hallgatóink jelenleg a Széchenyi István Egyetem mérnöktanár szakos hallgatóival közösen dolgoznak fel. E kurzus alapjául a korábbi multimédiás fejlesztéseink szolgáltak.


Cím: Virtuális tanulási környezet hatékonyságvizsgálata webbányászati módszerekkel
Absztrakt:
A kutatás alapjául két korábbi projekt eredményei szolgáltak.
Az Apertus Közalapítvány által támogatott projekt során kifejlesztésre került egy négy modulból (Alapismeretek, Egyedi médiumok szerkesztése, Multimédia-szerkesztő modul) álló elektronikus tananyag-csomag az oktatástechnológia és a multimédia tantárgykörben.
A „Virtuális tanulási környezetek a szakmai tanárképzésben” (VELVITT) Leonardo projekt a virtuális tanulási környezetek tanárképzésben való alkalmazhatóságának pedagógiai, módszertani vizsgálatát tűzte ki célul. A hallgatói munka tutorálása kiváló lehetőséget teremtett a virtuális tanulási környezet megismerésére, elemzésére.
E tapasztalatok elvezettek egy saját virtuális tanulási környezet (Moodle) kialakításához, az első virtuális kurzusok létrehozásához, valamint tanárképzésben való alkalmazásához. A blended formában megvalósuló képzés alapjául az „Egyedi médiumok szerkesztése” modul szolgált. E modul három almodulra, almodulonként három-három tananyag-egységre tagolódott. Minden almodulnál önellenőrző teszt és fogalomtár segítette a hallgatók munkáját.
Az integrált elektronikus tanulási környezet nyújtotta lehetőségek között hangsúlyos szerepet kapott az elektronikus formában feldolgozott interaktív tananyag, a statikus és a dinamikus (wiki) fogalomtár, a fórum mint a hallgató – oktató közötti kommunikációs eszköz, a félévközi feladatok feltöltésére szolgáló eszköz valamint az elsajátított tudás ellenőrzésére szolgáló teszt.
A kutatás alapvető célkitűzése az elektronikus környezetben zajló tanulási folyamat sajátosságainak feltérképezése volt.
Kérdésként fogalmazódott meg, hogy feltárható-e a tanuló által követett tanulási stratégia, léteznek-e olyan hatékony eszközök, amelyek segítségével grafikusan is megjeleníthető a hallgató előrehaladása, tipizálható-e a tanulási tevékenység.
A kutatás alapjául a modul hallgatói feldolgozása során az Apache szerveren keletkezett combine log-fájl szolgált. E fájlban dokumentálásra került valamennyi, a hallgató tanulási tevékenységét jelző adat. Ezen adatbázis felhasználó, látogatás (vizit), oldalletöltés és felhasználói interakció szerinti elemzésére az SPSS Clementine program szolgált.
A hallgatók féléves, a virtuális tanulási környezetben zajló ismeretszerző tevékenységét vizsgálva az alábbi megállapítások tehetők:
  • domináns tanulási stratégiák: tananyag-egységek feldolgozása különböző vizitek során, egymást követő két egység egy látogatás általi elsajátítása, mindhárom tananyag-egység egy viziten belüli megtanulása
  • e vizitek hasznos kiegészítő tevékenységének bizonyult a fogalomtár
  • viszonylag kisszámú látogatás korlátozódott az önellenőrző tesztek általi tanulásra
  • az egy tananyag-egységen belüli hallgatói „lemorzsolódás” fokozatosan jelen van, de leginkább az első, második képernyőoldalra koncentrálódott
  • a tanulói tevékenység grafikus megjelenítésére kiválóan alkalmasnak bizonyult a Visit Page Funnel, a Clickstream Visualization, a Most Common Clickstream, az Eventstream Visualization és a Page Usage Metrix stream
  • a tanulási folyamat hatékony eszközének bizonyultak a műveletvégrehajtási folyamatot bemutató, ill. értelmező animációk, videók és a narratív hanganyagok
A tanulási folyamat elemzése alapjául szolgál a virtuális kurzus továbbfejlesztéséhez.

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: hatékonyságvizsgálat