Sinka Róbert

A nevem Sinka Róbert, a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Természettudományi Tanszékén tanársegédként dolgozom. Itt elsősorban a tanítóképzéshez kötődő tárgyakat (környezetvédelmi és geográfiai), valamint a kutató műhelyhez kapcsolódó  (Információs társadalom ismeretelméleti és Információs társadalom földrajza gyakorlati) kurzusokat oktatok.  ez utóbbihoz kapcsolódóan vezetem az általam alapított SZIE ABK Információs Társadalom Oktató- és Kutatóközpontot.
Egyéb elfoglaltságomhoz tartozik, hogy készítem, karbantartom a kar honlapját és e-learninges keretrendszerét a SZIE ABK Moodle-t, valamint oktatok a SZIE ABK Gyakorló Általános Iskolájában földrajzot (7. és 8. osztályokban), és készítem, karbantartom szintén az általános iskola honlapját és e-learninges keretrendszerét a SZIE ABK Moodle-t.

Kutatási területeim az információs társadlom fejlesztés  - a kulcskompetenciák geográfiai aspektusai a felsőoktatásban - az e-learning szerepe a fizikai és virtuális terek használatában.

Sinka Róbert

Az előadás címe:  A Moodle, mint a digitális írástudás fejlesztésének eszköze a felsőoktatásban


Moodle használat és fejlesztés tapasztalatai a SZIE ABK-n és a SZTE TTK-n;
A felsőoktatás szerkezeti, szervezeti átalakulása csak az egyik motívuma annak az igen sérülékeny, érzékeny folyamatnak, amelyet 'Bologna process'-ként emlegetnek. A belső, tanítási-tanulási folyamatokat, valamint az oktató-hallgató viszonyt is megváltoztató  átalakulás már nem egyértelműen az Európai Unió ajánlása. A kiváltó okok közé tartozik az a felismerés is, hogy a vezető gazdasági hatalomként számon tartott országok oktatási rendszere eltérő az EU-ban (és persze hazánkban) megszokottól. Vajon ez az eltérés, másság eredményezheti azt a különbséget, amelyet a GDP-ben számszerűsítenek a statisztikák? Mit tehet a felsőoktatás, hogy a munkaerőpiacra vonzó diplomásokat küldhessen?  Mit tegyen az oktató, hogy megfeleljen a mai kor követelményeinek? Hogyan válik a hallgató tanulmányai során az információs társadalom aktív - és nem szenvedő - polgárává?
Utolsó módosítás: 2016. április 28., csütörtök, 01:05