Az idei MoodleMoot konferencián a hagyományos előadásokon túl számos workshop-ot is tartunk, ahol gyakorlati példákon keresztül, bővebb időkeretben járunk körül egy-egy izgalmas témakört:

[accordion]

[accordion_item title="Learning Analytics - azaz oktatáshoz kapcsolódó adatok elemzése"]

Workshop koordinátor: Vágvölgyi Csaba

A Learning Analytics nem más, mint az oktatáshoz kapcsolódó információk, statisztikák és egyéb mérhető adatok összegyűjtése, feldolgozása és elemzése.  

A Learning Analytics célja az, hogy minél átfogóbb képet kapjunk a tanulási folyamatokról. Az így megszerzett tudás hozzájárulhat a tanulási folyamatok optimalizálásához, illetve szerepet kaphat a további fejlesztésekhez szükséges döntések meghozatalában.

Egy LMS rendszer (Learning Management System) esetén nagyon sok adat nyerhető ki a rendszer saját naplóállományaiból, de ezek mellett érdemes figyelemmel kísérni a webszerver naplóit, illetve amennyiben használunk külső látogatottság elemző szolgáltatást (pl.: Google Analytics, Piwik, …), akkor az ott generálódott adatokat is felhasználhatjuk a feldolgozás során. További izgalmas információhoz juthatunk, ha az LMS rendszert kiszolgáló adatbázisból közvetlenül szerzünk információkat és statisztikai adatokat.

Tervezett tematika:

• A Moodle beépített analitikai eszközei
• A témában használható kiegészítő plugin-ek
• Az adatbázisból kinyerhető adatok (azonnali és időzített lekérdezések használata)

Kulcsszavak: Learning Analytics, statisztika, vizualizáció, adatbázis, lekérdezések, plugin

[/accordion_item]

[accordion_item title="Bevezetés az Adobe Captivate használatába"]

Workshop koordinátor: Papp Gyula

A Moodle számos lehetőséget ad a tartalom létrehozására, de van az a helyzet, hogy igazán látványos, interaktív tananyagra van szükség. Ilyenkor kerülnek elő a szerzői rendszerek. Bátran mondhatjuk, hogy Captivate a piacvezető szerzői rendszer a világon.

Szeretne megismerkedni vele? De olyan nehéz elkezdeni...

Merész vállalkozás ennyi idő alatt bemutatni a Captivate működését, de úgy gondoltam, hogy nem reménytelen. A workshop keretében igyekszek átfogó képet alkotni a Captivate működéséről – egyben bemutom a multimédiás tananyagok fejlesztésének  menetét is. Példákon keresztül demonstrálom az egyes műveleteket és egyes dolgokat élőben is bemutatok. Várom az érdeklődőket. A workshoppal kapcsolatosan érdemes figyelni a fórumhíreket és a Facebook bejegyzéseket.

Kulcsszavak: képernyőfelvétel, színpad, idővonal, médiakezelés, aktivitások, sablonkezelés, beállítási lehetőségek, változók és eljárások, publikálás;

[/accordion_item]

[accordion_item title="Rendhagyó kurzusépítés - digitális szabadulószoba Moodle-alapon"]

Workshop koordinátor: Farkas Róbert

A Moodle eszköztárában régóta megtalálhatók azok a funkciók, amelyek lehetővé teszik egyrészt a különböző tartalmi elemek feltételekhez kötött elérhetőségét, másrészt a tanulók előrehaladásának és a tevékenységek teljesítésének nyomon követését. Ezen lehetőségek kihasználásával interaktívabbá és szórakoztatóbbá tudunk tenni még egy lineárisan egymásra épülő tanulási útvonalat is.

Innen már csak egyetlen lépés, hogy a megszokottól eltérő struktúrában gondolkodva kvázi digitális szabadulószobává alakítsuk Moodle kurzusunkat. Ehhez semmilyen forradalmian új technológiára vagy innovációra nincs szükségünk. Elegendő csupán annyi, hogy egy kicsit más szemszögből végiggondolva tervezzük meg a kurzusunkat, állítsuk össze tananyagainkat és tevékenységeinket.

A workshopon egy konkrét példán keresztül nézzük meg ezt a "más szemszögből végiggondolt" kurzusépítést. Sőt, kísérletet teszünk arra, hogy saját példákból építkezve minden résztvevő egy saját digitális szabadulószoba koncepciójával fejezze be a workshopot!

Ehhez hozd magaddal kurzuselképzelésed, annak kész, vagy akár csak fejben kigondolt elemeit!

Kulcsszavak: interaktivitás, feltételes elérhetőség, teljesítés nyomon követése, szabadulószoba digitálisan

[/accordion_item]

[accordion_item title="Látványosabb tananyagok – Bootstrap támogatással"]

Workshop koordinátor: Papp Gyula

2018-ban a forma tartalomra gyakorolt hatását vizsgáltuk meg a különböző Moodle stílusok tükrében. A tartalom kialakításának egyik fontos jellemzője, hogy esztétikus, jól tagolt és funkcionális legyen. Ebben valóban a különböző stílusok nyújthatnak segítséget.

Ez alkalommal azonban azt vizsgáljuk meg, hogy a stílusok hogyan aknázhatják ki a Bootstrap keretrendszer lehetőségeit. Egyáltalán – milyen lehetőségekről van szó? Nos, a Bootsrap számos interaktív elemet, plugint kínál a tartalom megjelenítésére. A workshopon ebbe vezetjük be az érdeklődőket.

Kulcsszavak: design, reszponzív, testre szabás, mobil eszközök támogatása, CSS, stílusok, layout, egyedi arculatok, kiegészítő modulok, beágyazás

[/accordion_item]

[accordion_item title="A multimédia új szintje a Moodle tananyagokban"]

Workshop koordinátor: Dr. Molnár Tamás

Az e-learning kurzusok gyakran tartalmaznak videókat. Ha igaz, hogy egy kép többet mond száz szónál, akkor a videó még szemléletesebb lehet. A mai fiatalok figyelmét nem könnyű hosszú időre lekötni. Hogyan lehet rávenni őket, hogy végignézzék a videót és közben odafigyeljenek? A megoldás egy viszonylag új és igen hatásos eszköz, az interaktív videó.

Alapja egy videó, amelybe különféle kvíz elemeket lehet beágyazni, így az interaktívvá válik. A kvízelemeket időzítjük, az időskála különböző pontjaihoz rendeljük. A videó másik fontos tulajdonsága az adaptivitás. A videólejátszás meghatározott pillanataiban felbukkanó kérdésekre adott válaszoktól függően folytatódik a videó. Igy személyre szóló tanulás történik, a tanulók tudásuktól függően különböző tanulási utakat járnak be. Az ingyenes H5P rendszerrel többféle multimédiás tananyagot állíthatunk elő, pl. interaktív videót is, melyeket aztán beépíthetünk a Moodle kurzusba. Az interaktív videó előnyei: a folyamatos figyelemfenntartás, nyomonkövethetőség, jobb megjegyzési arány és még szórakoztató is. A tanulás, tanítás hatásfoka jobb lesz, mely a tanulók eredményeiben is megmutatkozik.

Kulcsszavak: interaktív videó, adaptív tanulás, multimédia, H5P, H5P filter

[/accordion_item]

[accordion_item title="Moodle a nyelvoktatásban és a nyelvszakos képzésben"]

Workshop koordinátor:  Dr. Csűry István

A nyelvoktatás részaránya és sajátosságai is indokolják, hogy külön figyelmet kapjon a Moodle felhasználói (és fejlesztői) közösségében csakúgy, mint az e-learning világával ismerkedők, barátkozók körében. A nyelvoktatástól pedig elválaszthatatlanok az idegennyelvi képzés területei, mint a nyelvszakos alapképzések, a nyelvtanárképzés vagy a fordítóképzés.

Nyelvoktatás

A workshop először is ezeknek az oktatási/tanulási területeknek az e-learninggel lehetséges kapcsolódási pontjait térképezi fel s egyúttal az összekapcsolás problémáit, határait kísérli meg összefoglalni, keresve e határok tágításának, a korlátok leküzdésének módjait. Ehhez a gyakorlatra helyezi a hangsúlyt, a state of the art futó áttekintése mellett a Moodle keretében rendelkezésre álló eszközök s a bennük rejlő potenciál felmérésére vállalkozva, a maga sajátos  szemszögéből. Arra a kérdésre igyekszik minél több választ egybegyűjteni, hogy a nyelvoktatásnak és az idegennyelvi képzéseknek milyen szükségleteire, mely igényeire ad(hatna) hatékony módon választ a Moodle használata. Emellett persze megpróbál tennivalókra, fejlesztési/alkalmazási igényekre, új irányokra is fényt deríteni.

A problémakör bejárása során a gyakorlatnak, a jelenleg is futó Moodle-kurzusoknak, illetve azok elemeinek a bemutatására is sor kerül, elsősorban a Debreceni Egyetemen fejlesztett/alkalmazott tartalmak példáján.
Kulcsszavak: nyelvoktatás, módszertan,  jó gyakorlat

[/accordion_item]

[accordion_item title="Moodle és CLI, avagy a parancssor szerepe a Moodle üzemeltetésben"]

Workshop koordinátor:  Vágvölgyi Csaba

A Moodle alapvetően egy web alapú rendszer, és az adminisztrációs feladatok zöme is tökéletesen megoldható egy böngészőből. Vannak azonban olyan esetek, amikor a parancssor kényelmesebb, vagy akár az egyetlen megoldás lehet egy-egy problémára. Lássunk néhány példát:

• Kurzusok tömeges költöztetése - hogyan állítsunk helyre több száz kurzus egy Moodle rendszerben?
• Hogyan tudnánk időzítve be- és kikapcsolni bizonyos plugineket?
• Hogyan valósítsuk meg a “szelektív kurzusmentéseket”?

A Moodle alapból támogat bizonyos parancssori műveleteket, de mindenféleképpen érdemes megismerni további trükköket. A leghasznosabb eszköz ezen a területen a MOOSH (https://moosh-online.com/), de a config.php „kreatív” módosítása is rejt meglepetéseket. 

A workshop során ilyen, az üzemeltetést támogató CLI alapú megoldásokat szeretnénk bemutatni.

Moodle & CLI

Kulcsszavak: CLI, parancssor, shellscript, config.php, cron, MOOSH, automatizálás, biztonsági mentés

[/accordion_item]

[/accordion]

Utolsó módosítás: 2019. május 14., kedd, 12:30