MoodleMoot 2007

A konferencia témái:
  • Moodle a közoktatásban, a felsőoktatásban és a felnőttképzésben – Hogyan használjuk a Moodle-t az oktatásban? Hogyan segíti a Moodle a tanítási folyamat hatékonyságát, s mennyiben alakítja át a diákok viszonyát a tanuláshoz? Kollaboratív oktatási formák. A Moodle, mint közösségi portál. Milyen oktatási tapasztalatok halmozódtak fel, s milyen módszertani változásokat hozott magával a Moodle?

  • Minőségbiztosítás és hatékonyságvizsgálat az e-Learningben – Milyen eszközök állnak rendelkezésre a Moodleban zajló tevékenységek nyomonkövetésére. A Moodle naplóállományainak és statisztikáinak elemzése. Külső eszközök (Google Analytics, Awstats, SPSS Clementine, R) a tanulási szokások, a kurzusok és a tananyag hatékonyságának vizsgálatában.
  • Moodle integráció – Hogyan integrálható a Moodle az intézményi informatikai infrastruktúrába (pl.: kapcsolat az elektronikus tanulmányi rendszerekkel)? Központosított e-Learning rendszer és intézményi autonómia = Moodle Networking. ePortfolió megoldások, személyes tanulási terek és a Moodle. MashUp: modulok, blokkok, plugin-ok alkalmazása a Moodle-ban.
  • e-Learning szabványok és a Moodle – Hogyan jelennek meg a szabványos tananyagok a Moodle-ban? Melyek azok a szolgáltatások, amelyeket igénybe tudunk venni (SCORM, Learning Design, IMS tartalomcsomagok)? Milyen eredményeket lehet elérni a szabványos e-Learning tananyagok alkalmazásával? Tananyagszerkesztő rendszerek és alkalmazási tapasztalatuk (eXe, LAMS, Reload Editor, Reload LD Editor, stb.).

Last modified: Thursday, 28 April 2016, 1:05 AM