MoodleMoot 2010

A konferencia témái:

 • Moodle a közoktatásban, a felsőoktatásban és a felnőttképzésben és a szakképzésben - Hogyan használjuk a Moodle-t az oktatásban? Hogyan segíti a Moodle a tanítási folyamat hatékonyságát, s mennyiben alakítja át a diákok viszonyát a tanuláshoz? A Moodle, mint közösségi portál. Milyen oktatási tapasztalatok halmozódtak fel, s milyen módszertani változásokat hozott magával a Moodle?
 • ePortfólió - az ePortfólió típusai, személyes és intézményi portfólió kialakítása, szabad forráskódú ePortfólió megoldások, portfólió alapú értékelés, személyes tanulási terek, (e)Portfólió a magyar oktatásban. Az ePortfólió, mint az alumni rendszerek kapuja.
 • Szerzői jogok - Ebben az évben kiemelten foglalkozunk az digitális tartalmak előállítása és publikálása kapcsán felmerülő szerzői jogi kérdésekkel.
 • A könyvtárak szerepe az eLearning szolgáltatásokban - A hagyományos szolgáltatások bővítése vagy a fenntartható fejlődés, mi motiválja a könyvtárakat az eLearning szolgáltatások felé? Paradigmaváltás előtt áll a könyvtár?
 • Tananyagtárházak (repository) - A Moodle 2.0 újdonságai közé tartozik a repository API megjelenése, amely lehetővé teszi külső tananyagtárházak integrációját.
 • Konnektivizmus - A hálózatalapú tanulás elméleti és gyakorlati háttere, a hazánkban lezajlott és folyamatban lévő konnektivista képzések tapasztalatai.
 • eLearning 2.0 - személyes tanulási terek, közösségek és kapcsolati hálózatok a tanulásban, web 2.0 eszközök integrációja (MashUp).
 • Minőségbiztosítás és hatékonyságvizsgálat az eLearningben - Milyen eszközök állnak rendelkezésre a Moodle-ban zajló tevékenységek nyomonkövetésére. A Moodle naplóállományainak és statisztikáinak elemzése. Külső eszközök (Google Analytics, Awstats, SPSS Clementine, R, ...) segítségével elemzett tanulási szokások, a kurzusok és a tananyag hatékonyságának vizsgálata.
 • Moodle integráció - Hogyan integrálható a Moodle az intézményi informatikai infrastruktúrába? Hogyan valósítható meg a tanulmányi rendszerek és a Moodle integrációja? Komplex e-Learning rendszerek és hálózatok kialakítása Moodle Network alapokon.
 • Moodle feljesztések, kiegészítő modulok, blokkok - hasznos vagy éppen nélkülözhetetlen modulok/blokkok alkalmazása. Egyedi modulfejlesztések, modulok honosítása.
 • eLearning szabványok és a Moodle - Hogyan jelennek meg a szabványos tananyagok a Moodle-ban? Melyek azok a szolgáltatások, amelyeket igénybe tudunk venni (SCORM, Learning Design, IMS tartalomcsomagok, IMS Common Cartridge)?
 • Az eLearning, mint intézményi szolgáltatás - egy eLearning rendszer bevezetés nem egyszerűen technikai kérdés, hanem komoly stratégiai döntések sorozata. Kinek milyen feladatai vannak a bevezetés és az üzemeltetés során? Mi lehet a hatékony eLearning stratégia titka?
 • IKT kompetencia-fejlesztés - eLearning és egyéb IKT eszközök a kompetencia-fejlesztésben.

Last modified: Thursday, 28 April 2016, 1:05 AM