MoodleMoot 2007


A tervezett tutoriálok témái

A1 Moodle tanári tutoriál kezdő
B1 Adminisztrációs tevékenységek a tanári munkában
A2
Moodle tuning, avagy mire képes néhány kiegészítő modul
B2 e-Learning 2.0 a gyakorlatban
A3 Munka a Mahara-ban
B3 Tananyagszervezés a Moodle 2.0-ban
B4 Az élethelyzethez igazított tanulás módszertana

Délelőtt
9-12 óráig

A1 Moodle tanári tutoriál kezdő

A2 Moodle tuning, avagy mire képes néhány kiegészítő modul

A3 Munka a Mahara-ban


Délután
13-16 óráig

B1 Adminisztrációs tevékenységek a tanári munkában

B2 e-Learning 2.0 a gyakorlatban

B3 Tananyagszervezés a Moodle 2.0-ban

B4 Az élethelyzethez igazított tanulás módszertana


A1 Moodle tanári tutoriál (kezdő)

Tartalom: Alapvetően a keretrendszer áttekintését és megismerését szolgálja. A hangsúlyt az oktatók számára nyújtott előnyök megismerésére helyezzük:

 • Mitől e-learning az e-learning? (fogalomtisztázás - kommunikáció & tevékenység típusok);
 • Miben segítheti az oktató munkáját? (tananyagmegosztás, tehetséggondozás, versenyek, haladási naplók, belső és külső kommunikáció);
 • Milyen eszközök állnak az oktató rendelkezésére annak érdekében, hogy a kontakt óráit kiegészítse, érdekesebbé, színesebbé tegye a diákok számára? (dokumentumok, képek, videók, animációk, weboldalak készítési fortélyai, integrálásuk a Moodle alá);
 • Mit, mire használjak? - Moodle tanári eszközrendszer részletes áttekintése, gyakorlása. (feladatok kiadása, versenyek szervezése, személyes tanulói portfolió megalapozása);

A tanári tutoriál a fenti kérdéscsoportokon keresztül igyekszik végigvezetni a Moodle keretrendszerrel ismerkedőket az első lépések megtételéhez.

Célcsoport: A tutoriál elsősorban a Moodle-el ismerkedő oktatók számára ad betekintést a rendelkezésre álló eszközrendszerbe.

Előismeretek: A tutoriál alapvetően nem állít előfeltételeket a résztvevők elé, de a számítógép biztos használata egyértelmű előnyt jelent.

Előadó: Sinka Róbert – a Szent István Egyetem e-learning koordinátora. Ötödik éve adminisztrál és használ Moodle rendszereket.

B1 Adminisztrációs tevékenységek a tanári munkában

Tartalom: A képzés elsősorban azoknak szól, akik - az alapokra építve - szeretnék bővíteni a tanári adminisztrációs feladatokkal kapcsolatos ismereteiket. A fontosabb témakörök, amelyeket érinteni kíván ez a modul:

 • Értékelés a Moodle-ben (stratégiák és lehetőségek, feladatok súlyozása, oktatói munka támogatása);
 • Hiányzási napló vezetése;
 • Kérdőívek elkészítése és az adatok elemzése;
 • Tanulói tevékenységek nyomon követése (jelentések, statisztikák);
 • Kurzusok kezelése (biztonsági mentés, visszaállítás, tananyag importálása, kurzusok újrakezdése).
Célcsoport: A tutoriál azoknak szól, akik minél szélesebb körben szeretnék kihasználni a keretrendszer funkcionalitását és támogatni kívánják oktatói munkájukat.

Előismeretek: A tutoriál elvégzéséhez szükséges alapvető informatikai ismereteken túl, előnyt jelent a Moodle kezdő tanári szint (A1) ismerete.

Előadó: Sinka Róbert – a Szent István Egyetem e-learning koordinátora. Ötödik éve adminisztrál és használ Moodle rendszereket.

A2 Moodle tuning, avagy mire képes néhány kiegészítő modul

Tartalom: Bár a Moodle alap eszközrendszere is lenyűgöző, különböző kiegészítő modulok segítségével tovább növelhetjük a rendszer tudását és a tanítás/tanulás hatékonyságát. A képzés során kipróbálunk (és testre szabunk) számos modult és blokkot (pl.: az adminisztrátorok kedvenc kiegészítői, online jegyzetfüzet, videókonferencia modulok, speciális teszttípusok, oklevelek előállítása, látványos statisztikák, ...).

Célcsoport: A tutoriál azoknak szól akik meg akarják ismerni azokat az eszközöket, amelyek segítségével az eddigieknél hatékonyabban taníthatnak.

Előismeretek: Előnyt jelent, ha valaki már ismeri és használja a Moodle-t, de a nyugodtan jelentkezhetnek kezdők is.

Előadó: Vágvölgyi Csaba – a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola oktatója. Hat éve adminisztrál és használ Moodle rendszereket.

B2 e-Learning 2.0 a gyakorlatban

Tartalom: A Web 2.0 alaposan átalakította a Internet világát, és jelentős hatást gyakorol(t) az e-Learningre is. A mai e-Learning már túlmutat a keretrendszerek korlátain, és számtalan online "szolgáltatás" felhasználását/integrálását teszi lehetővé. Hogyan lehet az ismert és kevésbé ismert Web 2-es eszközöket (Wikipedia, YouTube, Delicius, Google Docs, Zoho, Flickr, SlideShare, blogszolgáltatások, Google Maps, ...) felhasználni az oktatásban? Hogyan integrálhatók ezek a Moodle keretrendszerbe?

Célcsoport: Bárki, aki követi a World Wide Web fejlődését, és látja a lehetőséget ezen eszközök oktatásban való felhasználására.

Előismeretek: Alapszintű Moodle és World Web felhasználói ismeretek

Előadó: Vágvölgyi Csaba – a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola oktatója. Hat éve adminisztrál és használ Moodle rendszereket.

A3 Munka a Mahara-ban

Mind a felsőoktatásban, mind a közoktatásban jelentős szerepet kaphat a Mahara. Mind személyes, mind hivatalos portfóliók összeállíthatók benne. Egyszerre szolgál a tanulói e-teljesítmények gyűjtésére és a tanulók/hallgatók illetve a tanárok/oktatók közösségi teréül.

Tartalom: A tutoriál során a Mahara üzemeltetési (rendszergazdai) feladataival, a tanári munka lehetőségeivel, valamint a portfolió készítésének lehetőséheivel ismerkedhet meg. Ezek a következők:

 • Felhasználók kezelése – hitelesítési lehetőségek, szabályok, tilalmak és lehetőségek;
 • Intézmények menedzselése – szerepkörök, feladatok, beállítások;
 • Kapcsolati hálók kezelése – csoportok, csoporttípusok és működésük, ismerősök kezelése, fórumozás;
 • Portfolió készítése a Mahara-ban – állományok kezelése, profil kezelése, blogok, Nézetek készítése;
 • Értékelési lehetőség megteremtése – portfólió alapú értékelés;
A résztvevők előtelepített rendszerekben ismerkedhetnek meg a Mahara adminisztrálásával és szolgáltatásaival és a felhasználás lehetséges módozataival.

Célcsoport: A képzés érdeklődőknek, leendő rendszergazdáknak és oktatóknak szól, akik szeretnének bevezetni intézményükben, saját gyakorlatukban ePortfolio megoldásokat, közösségi tereket.

Előismeretek: A tutoriál nem támaszt előismereteket.

Előadó: Papp Gyula – a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola oktatója. Hat éve adminisztrál és használ Moodle rendszereket.

B3 Tananyagszervezés a Moodle 2.0-ban

Tartalom: A Moodle 2.0 sok változást hoz a Moodle felhasználók számára. Számos újdonság jelenik meg, amely segíti az adminisztrátori, a tanári és a tanulói munkát is a rendszerben. Röviden betekintünk az adminisztrációban történő változásokba, de alapvetően azokra az eszközökre koncentrálunk, amelyek a tanári munka hatékonyságát segítik.
Az érintett témák a következők:

 • Az új szövegszerkesztő szolgáltatásai;
 • Az állománykezelés új lehetőségei;
 • Portfóliókezelés – a Mahara integráció lehetőségei;
 • Feltételes tevékenységkezelés – az IMS Learning Design szabványának alkalmazási lehetősége;
 • Változások az értékelésben;

Célcsoport: A tutoriál azoknak az érdeklődőknek szól, akik szeretnének felkészülni a Moodle 2.0-ás verziójának a bevezetésére.

Előismeretek: Alapfokú jártasság a Moodle használatásban előnyt jelent, de akár kezdők is részt vehetnek a tutoriálon.

Előadó: Papp Gyula – a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola oktatója. Hat éve adminisztrál Moodle rendszereket elsősorban felsőoktatási intézményekben.

B4 Tananyagok és képzések létrehozása az élethelyzethez igazított tanulás módszertana szerint

Tartalom: Az élethelyzethez igazított tanulás a választható gyakorlati módszertanok egyike, amelynek tárgya a felnőttkori tanulás. Lépésről lépésre tárgyalja a tanulási folyamatot a tanulási szükséglet felmérésétől és a belépési feltételek teljesülésének mérésétől kezdve a szakanyag létrehozásán, a tananyag moduláris kialakításán és a tanuló, a tanár, konzulens, tutor, mentor szerepén át a záró mérésig (vizsgáig).

Időtartam: 3×60 perc

Jellege: Bemutató és egyéni/kiscsoportos feladatmegoldás

Célcsoport: Tanárok, tananyagszerzők, akiket a módszertan érdekel. Szakemberek, akik a szakterületükön tananyagot, képzést akarnak létrehozni.

Előismeretek: A tutoriál nem igényel előismeretet.

Előadó: Gerő Péter tanár, Az élethelyzethez igazított tanulás című tankönyv szerzője

Last modified: Thursday, 28 April 2016, 1:05 AM