Sinka Róbert

A nevem Sinka Róbert, a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Természettudományi Tanszékén tanársegédként dolgozom. Itt elsősorban a tanítóképzéshez kötődő tárgyakat (környezetvédelmi és geográfiai), valamint a kutató műhelyhez kapcsolódó  (Információs társadalom ismeretelméleti és Információs társadalom földrajza gyakorlati) kurzusokat oktatok.  ez utóbbihoz kapcsolódóan vezetem az általam alapított SZIE ABK Információs Társadalom Oktató- és Kutatóközpontot.
Egyéb elfoglaltságomhoz tartozik, hogy készítem, karbantartom a kar honlapját és e-learninges keretrendszerét a SZIE ABK Moodle-t, valamint oktatok a SZIE ABK Gyakorló Általános Iskolájában földrajzot (7. és 8. osztályokban), és készítem, karbantartom szintén az általános iskola honlapját és e-learninges keretrendszerét a SZIE ABK Moodle-t.

Kutatási területeim az információs társadlom fejlesztés  - a kulcskompetenciák geográfiai aspektusai a felsőoktatásban - az e-learning szerepe a fizikai és virtuális terek használatában.

Sinka Róbert

Az előadás címe:   Mit oktassunk: Moodle-t vagy informatikát? A tudás és kompetencia alapú ismeretelsajátítás nehézségei a közoktatásban.


Moodle használat tapasztalatai a SZIE ABK Gyakorló Általános Iskolájában; A tanító szak és maga a szakma mindig is különleges szerepet töltött be nem csak a felsőoktatásban, de a hétköznapi életben is. A tanítóképző intézetekben képzett értelmiségre bíztuk rá gyermekeink nevelését, a klasszikus tudás megismerésének első lépéseit. A felsőoktatás jelenleg is zajló átalakulásával csak felerősödtek, hangot és teret kaptak a régóta és számtalan formában megfogalmazott kérdések: Vajon jól képezzük-e tanítóinkat? Kellő tudással vértezzük-e fel őket? Rendelkeznek-e olyan képességekkel, alapkompetenciákkal, amelyek segítségével képesek lesznek a ma megszerzett ismereteket a jövő generációjának átadni? A tanító jelölt ismeretelsajátítási készsége megfelelnek-e annak, aki majd erre a mintára kívánja építeni jövőbeni tanulmányait, karrierjét? Az ismeretek megszerzése, rendszerezése, tárolása és továbbadása egészen új tanulási-tanítási módszereket igényel. A módszerekhez pedig igen komoly technikai, pontosabban fogalmazva „infokommunikációs oktatástechnikai” eszközök társulnak.

Utolsó módosítás: 2016. április 28., csütörtök, 01:05