Dr. Kónya József

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem címzetes egyetemi docense vagyok. Különböző oktatói és vezetői munkakörökben 25 éve dolgozom a felsőoktatásban, ahol a Határrendészeti és védelmi vezetői szakon folyó BSc és MsC képzés akkreditálásában, a vezetés-szervezéselméleti, alkalmazott informatikai és szakelméleti tárgyak oktatásában, a PhD képzésben veszek részt. Oktatói munkaköröm betöltése mellett - mint hivatásos állományú határőr tiszt, a Határőrség ezredeseként - több Európai Uniós projekt szervezésében vettem részt, elsősorban hazánk és a tagjelölt országok Schengen tagságra történő felkészítése terén. Oktatói és tudományos munkám támogatására önálló honlapot működtetek, ahonnan elérhető a személyes munkámat a MOODLE keretrendszerrel támogatott oktatási portálom is. Jelenlegi munkakörömben szerkesztem és felügyelem az egyetem Határőr tanszékének távoktatási portálját, ahonnan ugyancsak elérhető a MOODLE keretrendszerrel üzemelő távoktatási rendszer is. Eddig több mint 200 hallgató vett részt a MOODLE programmal három éven át meghirdetett kurzusaimon. Oktatási tapasztalataimról eddig több konferencián számoltam be. Megtiszteltetésnek veszem, hogy a konferencián előadást tarthatok.

Dr. Kónya József

Az előadás címe:
E-learning tüskék a felsőoktatásban

Manapság egyesek az E-learninget kiáltják ki a felsőoktatás problámáit megoldó üdvözítő eljárásnak. Ezzel szemben az E-learning oktatásszervezési, módszertani kérdései, pedagógiai értékei ma még kevésbé vannak kidolgozva és a felsőoktatásban történő elfogadása, az oktatók munkájának, a hallgatók teljesítményének értékelése is hiányos. Megoldatlan a hallgatók és oktatók központi támogatása, noha mindenki költségtakarékos megoldásnak tekinti az E-learning alkalmazását. Előadásomban azokkal a "tüskékkel" (problémákkal) kívánok foglalkozni, amelyekbe a MOODLE keretrendszerrel történő oktatás során "léptem bele" és mások számára is hasznosítható tanulságként, megoldandó problémáként szolgálnak. Bízom abban, hogy a MOODLE közösség erőfeszítései előbb-utóbb jelentős szemléletváltáshoz és az általam felvetett problémák megoldásához vezetnek.    
Utolsó módosítás: 2016. április 28., csütörtök, 01:05