Név: Dr. Kubinger-Pillmann Judit - Matlári Andrea
e-mail: kubinger-pillmann.judit@mftk.uni-pannon.hu
Intézmény: Pannon Egyetem MFTK Digitális Módszertani Intézet
Bemutatkozás:

Dr. Kubinger-Pillmann Judit

2006-ban végeztem a Pannon Egyetemen magyar nyelv és irodalom-informatika szakon. 2009 óta dolgozom a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán. Eleinte a Tanárképző Központhoz tartoztam, ahol több olyan tantárgyat is tanítottam, ami a digitális technológiák oktatásban való alkalmazását ölelte fel. 2020. május 1.óta vagyok a Digitális Módszertani Intézet munkatársa, ahol kutatásainkkal, oktatási tevékenységünkkel is több szállal kapcsolódunk az online tanítási és tanulási környezetekhez. Karunkon több éve működik már a távoktatási képzési forma, ami a Moodle keretrendszerben zajlik.

Az Interaktív oktatási stratégiák és módszerek a digitális kultúrában szakirányú továbbképzés szakfelelőseként fontosnak gondoltam, hogy olyan módszerekkel ismertessük meg a hozzánk érkező pedagógusokat, amelyek segítségével sokféle kompetenciaterületet tudnak egyszerre fejleszteni. Így 2021 óta foglalkozom digitális történetmeséléssel. A DST kurzus nemcsak levelező, hanem távoktatási formában is működik nálunk, így lehetőségem van több olyan Moodle plugint megismerni és alkalmazni, ami funkcionalitásában a DST-ét támogathatja.

Matlári Andrea

2006-ban végeztem az ELTE pedagógia és művelődésszervező szakán. Jelenleg a Pannon Egyetem MFTK Digitális Módszertani Intézet mesteroktatója vagyok.

   
Az előadás címe: Moodle pluginok a digitális történetmesélés szolgálatában
Absztrakt:

Mesélni mindnyájan szeretünk, a mesélés egy pár percre kimozdít bennünket a hétköznapok monoton körforgásából. Mesélni mindannyian tudunk, de kérdés, hogy ismerjük-e azt a komplex tanítási-tanulási stratégiát, amit digitális történetmesélésnek nevezünk. 

A digitális történetmesélés egy olyan tanulást támogató tanulásszervezési stratégia, amely lehetővé teszi a tanulók számára, hogy változatos munkaformában dolgozzanak fel egy-egy témakört. A módszer olyan elemekre épül, amelyben a tanulók egy interaktív alkotó folyamaton mennek végig, ahol különböző fókuszpontok azonosíthatóak. A megtalálni– elmesélni–megosztani jól azonosítható fázisaiban a moodle mint tanulási környezet funkcionalitásának változatosságával lehetővé teszi ezeknek az alkotó folyamatoknak a támogatását. Egyrészt moduláris felépítésével, másrészt a különböző beépülő tevékenységmodulok segítségével oktatásmódszertani szempontból jól tervezhető módon biztosítja a változatos munkaformát egyéni és csoportos munkaszervezési módokon keresztül is. A moodle pluginek megfelelő azonosításával és csoportosításával a kutatás, együttműködés, kollaboráció fázisainak tudatosan tervezett tevékenységeit biztosíthatjuk a tanulók számára. 

A Pannon Egyetemen külön kurzus foglalkozik ezzel a komplex módszerrel a távoktatási képzési formában is. Távoktatási keretek között kérdésessé válik, hogy a módszer megismerését, elsajátítását és alkalmazását a Moodle mely pluginjai támogatják leghatékonyabban. 

Előadásomban rávilágítok arra, hogy a digitális történet megszületésének egyes szakaszaiban a Moodle mely pluginja(i) segítik leginkább a történet formálódását A távoktatásban ezeknek a kiegészítő funkcióknak igen nagy szerepe lehet, hiszen az önálló tanulási folyamat csak akkor lehet hatékony, ha megfelelő feladattípusok, tevékenységek támogatják azt. A különféle Moodle pluginokat tematizálni próbálom annak érdekében, hogy a digitális történetmesélés módszerének távoktatásban történő elsajátítását még hatékonyabbá tehessük.Prezentáció:
Cikk:
Online prezentáció:
Igényelt időkeret: 20 perc (előadás)
Besorolás: felsőoktatás
módszertan
digitális írástudás