Név: Csűry István
e-mail: csury.istvan@arts.unideb.hu
Intézmény: Debreceni Egyetem
Bemutatkozás:

A DE Francia Tanszékén dolgozom egyetemi docensként. Kurzusaim a nyelvtudományok és a fordítóképzés változatos területeit ölelik fel. Nagyjából 20 éve kezdtem webes és e-learning-tartalomfejlesztéssel intenzívebben foglalkozni; minden kurzusomat online támogatással tartom, az utóbbi időkben többet is hibrid formában. A Moodle-t 10 éve használom. Sok kurzus, interaktív tananyag alkotója vagyok és több e-learninges projekt, továbbképzés résztvevője, szervezője voltam.

   
Az előadás címe: Kontroll és revelációk: a Moodle mint komplex diagnosztikai és terápiás eszköz
Absztrakt:

Az előadás annak bemutatására vállalkozik, hogy (a pandémiás üzemmód nyomán tömegessé vált) e-learning-használat milyen felirmerésekhez segítette/segítheti hozzá az egyetemi oktatót tevékenysége legkülönbözőbb aspektusairól, különös tekintettel a hallgatói attitűdökre és magatartásokra, milyen moodle-beli eszközök és megoldások segíthetik a tanulási folyamatban tapasztalt bizonyos anomáliák kezelésében, és hogyan hatott/hathat mindez vissza az oktató – és az oktatás – szakmai-módszertani fejlődésére.

Prezentáció:
Cikk:
Online prezentáció:
Igényelt időkeret: 20 perc (előadás)
Besorolás: felsőoktatás
esettanulmány
integráció
tananyagfejlesztés
módszertan
MOOC