Név: Györe Géza
e-mail: gyore.geza@almos.uni-pannon.hu
Intézmény: Pannon Egyetem MFTK Digitális Módszertani Intézet
Bemutatkozás:

2001 óta dolgozom a Pannon Egyetemen. Digitális pedagógiával, az e- learning elméleti kérdéseivel 2006 óta foglalkozom. 2010-ben védtem meg neveléstudományból a PhD disszertációmat. 2020-tól dolgozom jelenlegi munkahelyemen, ahol oktatói tevékenység mellett e-learning tananyagfejlesztéssel foglalkozom. Az Egyetemünk által alapított Pannon Digitális Pedagógia folyóirat főszerkesztője vagyok. Szűkebb kutatási területem a digitális állampolgári kompetenciák rendszere és ennek fejlesztése, valamint a hatékony online tájékoztatás módszertana.

A Digitális állampolgári kompetenciák fejlesztése és a Digitális munkarend módszertana és technológiája pedagógus szakirányú továbbképzés szakfelelőse vagyok. A Kari Moodle távoktatási rendszerének fejlesztésében a saját kurzusaim tananyagfejlesztése mellett a feladataim közé tartozik a távoktatási tananyagfejlesztés módszertani felügyelete.


   
Az előadás címe: A Moodle lehetőségei a tükrözött osztályterem módszerének alkalmazásában
Absztrakt:

A flipped classroom (tükrözött vagy fordított osztályterem) módszeréről szóló első publikációt Glenn Platt, Maureen Lage és Michael Treglia írta 2000-ben. A https://www.teacheracademy.eu/ olyan pedagógiai modellként határozza meg a tükrözött osztálytermet, amelyben a tananyag elsajátításkor az előadás- és a házi feladat elemei felcserélődnek. A videó-előadásokat a tanulók otthon nézik meg az óra előtt, míg a tanórán belüli időt gyakorlatokra, projektekre vagy megbeszélésekre fordítják. Ennek lebonyolítása blended learning formában történik.

Előadásomban arról szólok, hogy az LMS rendszerek – így a Moodle – kialakítása, funkciói, pluginjai (Pl. H5P, Video Easy Filter, MEDIAL Video Streaming Activity, Record audio/video question type) milyen módon alkalmazhatók a tükrözött osztályterem módszeréhez. Ugyanígy szólok arról, milyen módon készíthető kurzus tükrözött osztályterem módszerével a Moodle keretrendszerben, olyan módon, hogy teljes egészében online módon lehessen azt tanulni.

Végezetül szólok az általam készített Tükrözött osztályterem módszere távoktatásos kurzusról és annak átalakításáról, hogy ne csak a témája, de a módszere is teljes egészében tükrözött osztályterem legyen.


Prezentáció:
Cikk:
Online prezentáció:
Igényelt időkeret: 20 perc (előadás)
Besorolás: felsőoktatás
jó gyakorlat
tananyagfejlesztés
módszertan