Név: Adorján Mária
e-mail: adorjanmary@gmail.com
Intézmény: Károli Gáspár Református Egyetem
Bemutatkozás:

Az üzleti szférában dolgoztam nyelvtanárként, távoktatási tananyagfeljesztőként, és később projektmenedzserként. Az egyetemi oktatásban 2010 óta dolgozom (ELTE, PPKE, KRE, University of Southampton).  Sok új kurzust fejlesztettem a különböző egyetemeken. A 2020/21-es tanévben az "Év oktatója" kitüntetést kaptam a Károli Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán.

Azon dolgozom, hogy a távolsági oktatásban létrejött sok innovációt be tudjuk építeni a következő évek tanítási gyakorlatába.

   
Az előadás címe: Tesztelés Moodle-ben: jógyakorlatok
Absztrakt:

Hogyan tartsuk meg a mérés-értékelés érvényességét és megbízhatóságát? Hogyan ne válljon "viccé" az osztályozás, pontozás? Ez volt a távolsági oktatás egyik legnagyobb kihívása a felsőoktatásban is. Ebben az előadásban azokat a Moodle környezetbe helyezett teszttípusokat mutatom be, amelyekről bebizonyosodott, hogy nehézségben megközelítik az előző évek osztálytermi tesztjeit. Példákat hozok "nyitott könyves" tesztelésre Bloom taxonómiájának alkalmazásával, és bemutatok olyan feladatsorokat is, amelyek, bár Moodle-ben valósul meg a tesztelés, kilépnek a szigorúan vett platformból:  vagy végigkövetik a tanulás útját, vagy szóbeli vizsgarészeket, vagy kooperatív munkaformákat tartalmaznak. 

Prezentáció: Powerpoint 2007 bemutató Tesztelés Moodle-ben.pptx
Cikk:
Online prezentáció:
Igényelt időkeret: 20 perc (előadás)
Besorolás: közoktatás
felsőoktatás
jó gyakorlat
tananyagfejlesztés
módszertan