Név: Pótó László
e-mail: laszlo.poto@aok.pte.hu
Intézmény: PTE Általános Orvostudományi Kar, Bioanalitikai Intézet
Bemutatkozás:

Kereken 30 éve oktatok statisztikát (biometriát) a pécsi Orvoskaron. Amióta kötelező tárgyként beindítottuk – évekkel megelőzve a hazai társ-intézményeket.

Fizikus szakon végeztem az ELTE-n (biofizikus szakképesítést is szerezve) és évekig kutatóként dolgoztam. A statisztika oktatása során szembesültem azzal az első problémával, amivel az előadásban is foglalkozom – és a felsőoktatás stratégiai (megoldandó) feladatának tekintek. Elit- vagy tömeg-képzés? Ma sürgetőbb kérdés, mint korábban volt. Később tantárgyfelelősként majd tanszékvezetőként hivatali feladatommá is vált, hogy megoldásokat találjak erre.
Már az évenkénti MoodleMoot-ok előtt azt gondoltam, hogy az e-learning lehet az egyik kulcs-eszköz ehhez. Igyekeztem tanulni, de nem vagyok szakember ebben sem. Mindenesetre ez a második téma, ami az előadásom mondanivalóját szervezi.
Mindkét problémakört felforrósította a világjárvány. Három egyetemi félév oktatását billentette ki a megszokott kerékvágásából. Bizonyára látunk-hallunk jó és kevésbé jó tapasztalatokat is az idei Moot-on. Rajtunk áll, hogy a járvány után mindezt az oktatásunk javára tudjuk-e fordítani. Ezért gondolom, hogy el kell mondanom a tapasztalataimat és javaslataimat – még akkor is, ha azok szubjektívek és bizonnyal vitathatóak! Beszéljünk róla!


   
Az előadás címe: Egyetemi oktatás és e-learning – a COVID után. Vitaindító kísérlet
Absztrakt:

A koronavírus világjárvány online oktatást kényszerített azokra a felsőoktatási intézményekre is, amelyek korábban ettől idegenkedtek és így nem is voltak felkészülve erre. Innen ered az előadás második fő kérdése: Online oktatás = e-learning?

Azonban mindennek a hátterében egy több évtizedes adósság húzódik. Azt állítom, hogy máig nincs intézményes (és működőképes) megoldás azokra a problémákra, amiket a korábbi elit-képzés átállása tömegoktatásra vetett föl. Vagy, ha van is jó megoldás, az nem közismert és nem elterjedt.

Az előadásomban bemutatom, hogy talán van megoldás ez utóbbi problémára – és ebben az e-learning kulcs-szerepet kap. Elnézést kérve mindazoktól, akiknek nincsenek jó emlékeik a statisztika tanulmányaikról, mindehhez a saját statisztika oktatásunk példáját használom. Bemutatom, mi az, amit már megoldottunk és mi az, ami még előttünk áll. (Ha már lúd…: talán néhány hallgató rossz emlékeit is érdeklődő kíváncsiságra tudom fordítani a statisztika szerepét illetően a felsőoktatásban – messze túl az orvosképzésen.)


Prezentáció:
Cikk:
Online prezentáció:
Igényelt időkeret: 20 perc (előadás)
Besorolás: felsőoktatás
esettanulmány
jó gyakorlat
tananyagfejlesztés
módszertan