Előadások (MoodleMoot 2021)

Előadás

Ez az adatbázis a MoodleMoot 2021 konferencia előadás-javaslatait gyűjti. Amennyiben a konferencián szeretne előadást tartani, kérjük töltsön ki egy űrlapot a "Bejegyzés hozzáadása" gombra kattintva. (csak bejelentkezett felhasználók tölthetik ki). Egy szerző akár több előadásjavaslatot is benyújthat.

Meghosszabbítottuk az előadással való jelentkezés határidejét.
2021. június 20-ig várjuk előadók jelentkezését


Page: () 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ()

Név: Dringó-Horváth Ida - T. Nagy Judit - Weber Andrea
e-mail: tnagy.judit@gmail.com
Intézmény: KRE IKT-Kutatóközpont
Bemutatkozás:
   
Az előadás címe: Mérésekkel támogatott Moodle-fejlesztés a KRE-n
Absztrakt:

Előadásunkban áttekintést adunk a KRE-n 2021 szeptemberétől bevezetésre kerülő komplex oktatásinformatikai továbbképzési rendszer kipróbálási szakaszának eredményeiről és kapcsolódó fejlesztésekről, kiemelve a Moodle-t érintő területeket. 

A rendszer elemeit a hatályos Intézményfejlesztési Terv alapján az alábbiak képezik:

(1) Az előzetes mérés, mely magában foglalja az egyetem oktatóinak kompetencia- és igényfelmérését. A kompetencia mérést a pedagógusok digitális kompetenciáinak európai referenciakerete, a DigCompEdu (Redecker & Punie, 2017) felsőoktatás-specifikus változatának adaptálásával végeztük. Az igényfelmérés tartalmazta egyrészt a továbbképzési igények felmérését, másrészt az IKT eszözökhöz és alkalmazásokhoz kapcsolódó fejlesztési igényeket. Ezen felül felmértük az oktatók digitális eszközhasználatát, különös tekintettel az egyetem által támogatott platformokra (MS Office 365, Moodle, Zoom). A felmérés kérdőíves formában zajlott.

(2) A fejlesztés tartalmazza egy saját kurzusmeghirdetési és adminisztrációs rendszer  létrehozását, valamint az oktatók továbbképzésének lebonyolítását. A továbbképzés pilot-jelleggel online kurzusok formájában zajlott az egyetem legnagyobb karán  2020-21. 2. félévében. A meghirdetett 15 témából 4 kapcsolódott közvetlenül a Moodle használathoz. 

(3) A visszacsatolás keretein belül kurzusértékelő-kérdőívvel mértük fel az oktatók elégedettségét és a kurzusok hatékonyságát.

Előadásunkban a Moodle-höz kapcsolódó képzéseket járjuk körbe és javaslatokat fogalmazunk meg a képzésrendszer fejlesztéséhez.


Prezentáció:
Cikk:
Online prezentáció:
Igényelt időkeret: 20 perc (előadás)
Besorolás: felsőoktatás
jó gyakorlat

 

Page: () 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ()