Név: T. Nagy Judit - Molnár Tamás
e-mail: tnagy.judit@gmail.com
Intézmény: Edutus Egyetem - Debreceni Egyetem
Bemutatkozás:
   
Az előadás címe: Moodle tesztek elemzési lehetőségei - Beépített statisztikai elemző szolgáltatások bemutatása
Absztrakt:

Az e-learning kurzusok fontos és nélkülözhetetlen eleme a teszt. A Moodle tesztek tanulói kitöltése után az oktatónak lehetősége van a tanulói pontok és válaszok megtekintésén felül különféle statisztikákat kérni a teszt egészére, valamint az egyes tesztkérdésekre vonatkozóan. Az előadásban ezen statisztikai mutatókat (mint például a teszt egészére vonatkozó medián, szórás, aszimmetria, cronbach alfa, hibaarány, standard hiba, valamint az egyes teszkérdésekre vonatkozó eszközmutató, szórás, véletlen találgatás pontszáma, diszkriminációs index) és értelmezésüket mutatjuk be egy konkrét példán keresztül. Az ilyen irányú statisztikai elemzések hasznos eszközöket adnak a tanárok kezébe, melyekkel nemcsak a tanulók felkészültségét ismerhetik meg, de fontos információ birtokába juthatnak az egyes tesztkérdésekre és a teszt összeállítására vonatkozóan.

Prezentáció: Powerpoint 2007 presentation TNJ-MT_windows_v2.pptx
Cikk:
Online prezentáció:
Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: felsőoktatás
tananyagfejlesztés
módszertan
MOOC
alkalmazások