Név: Váradi Zsuzsanna
e-mail: varadi.zsuzsanna@rh.uni-obuda.hu
Intézmény: Óbudai Egyetem
Bemutatkozás:
2006 óta dolgozom az Óbudai Egyetem és jogelődjének Informatikai Osztályán, ahol főbb feladataim közé az óbudai telephely informatikai infrastruktúrájának üzemeltetése tartozik. 2012 vége óta az Elektronikus és Digitális Tananyagok Irodájában (EDTI) koordinálom a Moodle és a Neptun közötti adatkommunikációt, illetve az ezt megvalósító megoldást felügyelem.


Az előadás címe: Moodle vs Neptun, hogy is van ez?
Prezentáció:

Cikk:
Online prezentáció:

Absztrakt:
Az Óbudai Egyetem az oktatási tevékenység támogatására 2006 óta használja a Moodle-rendszert, mely alkalmazása során mindig is problémát jelentett a hallgatók, oktatók és kurzusok összerendelése, valamint a Neptun rendszerben történő kurzus jelentkezések változásainak a követése. 

Annak érdekében, hogy a két rendszer együttműködése és kommunikációja gördülékenyen menjen, a tavalyi év végén elindítottunk egy projektet, melynek feladata a fent említett hiányosságok kiküszöbölése, egy olyan informatikai megoldás kialakításával, mely képes a Neptun és Moodle rendszerek közötti szemi-automatikus kapcsolat megvalósítására.  Ezen cél elérése érdekében megalakult az Elektronikus és Digitális Tananyagok Irodája (EDTI) és 2013 februárjára kialakítottunk egy olyan megoldást, mely támogatja a Moodle rendszeren belül az oktatók és hallgatók automatikus hozzárendelését a kurzusokhoz, a Neptun rendszerben szereplő kurzusjelentkezéseknek megfelelően. 

Előadásomban az említett megoldás kialakítását, működését és az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat szeretném ismertetni. 

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: felsőoktatás

Comments