Név: Gerő Péter
e-mail: gero.peter@lifetailoredlearning.eu
Intézmény: "Élethelyzethez Igazított Tanulás" Kutatócsoport
Bemutatkozás:
Nem hiszem, hogy bárkit is az én személyes bemutatkozásom érdekelne; inkább az "élethelyzethez igazított tanulás"-t mutatom be. Ez pillanatnyilag az egyetlen olyan módszertan, amelyik egy technológiai előírás pontosságával és követhetőségével vezeti végig a szakembert a mentálisan ép felnőtt embereknek szóló, kompetencia-orientált, tanuló-központú, kötetlen és önálló tanulási folyamatok és az ezek segítésére való tananyagok létrehozásának folyamatán.

A gyakorlati kivitelezésben Moodle-alapokra építettünk, hogy ne kötődjünk külön jogosultságot és befektetést igényő rendszerekhez.

Évtizednyi fejlesztőmunka után jött/jön létre a módszertan egyetemi tankönyve, egyetemi (kétnyelvű) tantárgya, kutatócsoportja, tananyag-szerkesztősége, tanulás-támogató alapítványa; több, a módszertan segítségével készült tananyag.

Ennek a folyamatnak a befejező mozzanatait mutatjuk be - elsőként a MoodleMoot Konferencián, azzal a nem titkolt céllal, hogy együttműködéseket alakítsunk ki ebben érdekelt személyekkel, intézményekkel.


Az előadás címe: Két cserebogár egy csapásra – avagy módszertani és szakmai dupla-projekt három egyetemen, sőt
Prezentáció:

Cikk:
Online prezentáció:

Absztrakt:
Bíró Dóra, Bognár Szabolcs, Csillagos Judit, Demeter Marcell, Gáspár Csilla Noémi, Gerő Péter, Haraszti Péter, Mészáros Judit:

Két cserebogár egy csapásra – avagy módszertani és szakmai dupla-projekt három egyetemen, sőt

(az előadás műfaja: felhasználói élménybeszámoló)

Az előadás egy nagyszabású tananyagfejlesztési és módszertani projekt és az ahhoz kapcsolódó egyetemközi tantárgy kapcsán mutatja be az élethelyzethez igazított tanulás (Life-Tailored Learning) módszertanának gyakorlati működtetését. A társszerzőként felsorolt személyek a projekt résztvevői között voltak és az előadásban (ha virtuálisan is) mindannyian megszólalnak.

A folyamat többféleképpen értelmezhető aszerint, hogy “melyik oldalról nézzük”.

Az élethelyzethez igazított tanulás módszertanának kétnyelvű egyetemi tananyaga, öt informatikai tananyag-példával, amelyek a módszertan tananyagfejlesztési felhasználását szemléltetik? Vagy öt, humán végzettségűeknek szóló informatikai egyetemi tantárgy, amelyek közös tananyagfejlesztési tanulságai az élethelyzethez igazított tanulás módszertanát mutatják be?

Akárhonnan nézzük: mindkettőre ráillik a "miből lesz a cserebogár?" mondás: az akár szokványosnak is nevezhető módon indult TÁMOP-projekt különleges módszertani és tananyag-fejlesztési eredményekkel járt. Ami létrejött: olyan tananyag-csomag, amely az angolszász képzési rendszerek rugalmasságát, tanuló-központúságát, kötetlenségét, kompetencia-orientáltságát ellentmondásmentesen illeszti be a hazai képzési hagyományok, szokások, szabályok rendszerébe.

Az előadás a projekt koncepcióját, szakmai szerkezetét és eredményeit mutatja be, a fejlesztés folyamatának nyilvánosságra nem kerülő részeivel, munkaanyagaival együtt. Egyben ez az előadás a Pécsi Tudományegyetemen létrejött "Élethelyzethez Igazított Tanulás" Kutatócsoport első nyilvános bemutatkozása.

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: felsőoktatás
esettanulmány
tananyagfejlesztés
módszertan