Név: Vízvári László
e-mail: vizvari.laszlo@mentok.hu
Intézmény: Országos Mentőszolgálat
Bemutatkozás:

Az Országos Mentőszolgálat Oktatási Osztályát vezetem, s a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karán főiskolai docensként oktatok. Több mint 10 éve foglalkozom távoktatással, s tapasztalatokat szereztem - elsősorban a szakképzés területén - több keretrendszer alkalmazásában. Munkahelyem az Országos Mentőszolgálat több mint 7500 munkavállalójával és 240 telephelyével a legnagyobb hazai Eü. intézmény.Az előadás címe: Moodle a Mentőknél
Prezentáció:

Cikk:
Online prezentáció:
Prezentáció online elérhetősége">Prezentáció online elérhetősége
Absztrakt:

Bevezetés

Az „Oktatási Portál” elnevezésű MOODL 2.4.1. keretrendszerünket másfél éve vezettük be Szolgálatunknál, s napjainkra több mint 6500 regisztrált felhasználót számlál.. A regisztráció az belső portálként (intranetként) használt SharePoint-on keresztül történik. Az Oktatási Portálon elsősorban e-learning, b-learning és a Real-Time képzéseket támogató on-line tananyagok érhetők el. Itt valósul meg a belső továbbképzéseink, kompetencia méréseink jelentős része, míg tudástárunkban a hazai és nemzetközi szakirodalmak és módszertani levelek érhetők el.

Anyag és módszer

Az új oktatási módszer fogadtatását 28 zárt és nyitott kérdést tartalmazó anonim online kérdőív segítségével vizsgáltuk. A kérdések öt csoportba voltak sorolhatók: felhasználók, felhasználói szokások, keretrendszer használata, oktatási programok technikai és tartalmi használhatósága. A kérdőív 2012. áprilisában hét napig volt elérhető az Oktatási Portálon, s ez idő alatt 337-n töltötték ki.

Eredmények

A kutatás eredménye igen pozitívnak tekinthető:

- a mentőszolgálat dolgozóinak IT felhasználási szokásai, technika feltételei a magyar populációéval megegyezőek

- az oktatási portál elérése, használata a felhasználók nagyobb hányadának nem okoz nehézséget

- az oktatási tananyagok mind módszertanilag, mind tartalmilag megfelelőek

- a megkérdezettek támogatják a távoktatás alkalmazását a sürgősségi ellátás területén

Következtetések

A távoktatási formának ill. a keretrendszernek helye van a sürgősségi ellátás területén, mindemellett, hogy a digitális írástudás gondokat jelent a munkavállalók egy részénél. A felmérés három fejlesztési területet nevesített: technikai feltételek javítása, a tananyag kínálat bővítése, a módszertani lehetőségek kihasználása.
Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: szakképzés
jó gyakorlat
digitális írástudás