Név: Hegyesi Franciska
e-mail: hegyesi.franciska@kvk.uni-obuda.hu
Intézmény: Óbudai Egyetem
Bemutatkozás:

1998-óta vagyok az Egyetem oktatója, és bár a Villamosmérnöki Karon tanítok, kutatási témám a felsőoktatási módszertan.

Mindig fontosnak tartottam, hogy a hallgatók minél egyszerűbben tudjanak hozzá férni a tanulást segítő tananyagokhoz, hogy legyen egy hely ahonnan helytől és időtől függetlenül elérik ezeket és az oktatók is ezen tananyagokat mind tartalmukban mind módszereikben tovább tudják fejleszteni.

Javaslatomra, 2006-ban kezdtük el használni (akkor még Budapesti Műszaki Főiskolán) a Moodle keretrendszert,jómagam azóta vagyok a rendszer adminisztrátorra és bár nehéz volt az indulás, 2012-ben a hetedik MoodleMoot konferencián beszámolhattam arról, hogy Magyarország egyik legnagyobb Moodle felhasználói vagyunk.

2012/2013 II. félévétől Egyetemünkön kötelező a Moodle rendszert használni az elektronikus tananyagok közzétételére, ezzel egyidőben megalakult az Elektronikus és Digitális Tananyagok Irodája, ennek igazgatójaként fő feladatom a rendszer minél hatékonyabb működtetése (az Óbudai Egyetem oktatóinak a keretrendszerrel történő megismertetése, számukra tanácsadás, képzések és továbbképzések szervezése és lebonyolítása, támogatás nyújtás az oktatók és hallgatók számára a napi felhasználói problémák megoldásában, közreműködés az e-learning pályázatok kidolgozásában és megvalósításában).Az előadás címe: Moodle, mint kötelező rendszer az Óbudai Egyetemen
Prezentáció:

Cikk:
Online prezentáció:

Absztrakt:

A Moodle pedagógiai és módszertani előnyeit már sokan ismerik előadásomban inkább a rendszer azon egyszerű mivoltára szeretnék rávilágítani, amikor mint egy közös fájlmegosztó rendszert használja egy oktatási intézmény.

Az Óbudai Egyetem, Magyarország második legnagyobb műszaki felsőoktatási intézménye, 5 Karral és 2 oktatási Központtal rendelkezik a város és (ország) különböző pontjain. Az Egyetem hallgatói közül több mint 31% valamilyen távoktatási képzési formában vesz részt (levelező, távoktatási képzés), ezen hallgatók számára még fontosabb, hogy a legegyszerűbb módon jussanak hozzá a tanulást segítő információkhoz. A hallgatók különböző intézetekben vagy akár karokon veszik fel kurzusaikat, a tananyagokat a legtöbb esetben az intézetek vagy oktatók honlapjairól tudták letölteni többnyire egy általános felsorolásból, melyekhez különböző jelszavak tartoztak.

Mindezek függvényében az Egyetem vezetősége úgy döntött, hogy egy olyan egységes rendszerre van szükség, amelyre az oktatók könnyen fel tudják tölteni az elkészült anyagaikat, és azokat mind tartalmukban mind módszereikben tovább tudják fejleszteni. A hallgatók számára pedig az egyszerűen elérhető, áttekinthető, és a tananyagok letöltésen túl, önellenőrzési lehetőséget biztosít, továbbá kapcsolatot az oktatóval illetve a hallgató társakkal.

Mindezen elvárásoknak a Moodle keretrendszer megfelel, és a "Tanulást és oktatást támogató tananyagok szabályzata" alapján ezt alkalmazni kell a 2012/2013 II. félévétől. Ezzel egy időben megalakult az Elektronikus és Digitális Tananyagok Irodája és minden Karon kinevezésre került egy Moodle Tanácsadó, annak érdekében, hogy biztosítsuk az oktatók és hallgatók munkáját, a rendszer minél hatékonyabb működését.

Előadásomban bemutatom, milyen nehézségekbe ütköztünk az induláskor, a fél év során és milyen eredményekkel zártuk az első oktatási félévünket melyben kötelező volt a Moodle rendszer használata az elektronikus tananyagok közzétételére.

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: felsőoktatás