Vannak rekordok: 39/42 (Szűrők visszaállítása)

Név: dr. Nagy Tamás
e-mail: nagytomi@sze.hu
Intézmény: Széchenyi István Egyetem, Győr
Bemutatkozás:

30 éve dolgozom pedagógusként az oktatás és képzés különböző területein. 25 éve tanítok a felsőoktatásban. A Széchenyi István Egyetemen a Műszaki Tanárképző Tanszék oktatója vagyok. Tárgyaim: gépészeti oktatás módszertana, pedagógiai értékelés, pedagógiai gyakorlat.

2003-óta foglalkozom e-tananyagfejlesztéssel, e-learning módszertannal (Coedu, távoktatás).

2005-óta alkalmazom a Moodle rendszert, jelenleg minden tárgyamat a Moodle LMS rendszerrel támogatom.

Eddig mintegy 30 felsőoktatási e-tananyag fejlesztésében vettem részt mint módszertani szakértő, részben mint szerző és digitalizáló.

Rendszeres előadója, trénere vagyok az egyetemünkön zajló e-tananyagfejlesztési felkészítőknek.

Korábbi feladataim mellett, jelenleg az egyetemi duális mérnökképzés e-learning támogatását szervezem, irányítom.Az előadás címe: Egyetemi oktatók módszertani felkészítése e-learning tartalmak fejlesztésére
Prezentáció:
Powerpoint 2007 diavetítés Moodlemoot2012_tartalomfejleszt_s_v_gleges_vet_t.ppsx
Cikk:
Online prezentáció:

Absztrakt:

A felsőoktatás jellemzője, hogy az oktatók jelentős része nem rendelkezik pedagógiai végzettséggel, így munkájukat a látott, tapasztalt, átélt minták alapján végzik. A tanári munka egyik részterülete a tananyagfejlesztés. Az oktatók tapasztalatokkal rendelkeznek a klasszikus – tankönyvjellegű – tartami fejlesztésben, de még jellemzően nem vettek részt e-learningre épülő képzésben, tartalmi fejlesztésben.

A tartalmi fejlesztés nem választható el a tanítási-tanulási folyamat egészétől. Az eredményes tartalmi fejlesztés feltételezi a tanítási-tanulási folyamat egészének ismeretét, az ok-okozati kapcsolatok feltárását. Az e-tartalom fejlesztés is ezekre pedagógiai alapokra épül.

Az e-tartalmak fejlesztése egyetemünkön három szereplő együttműködésére épül, ezek:

- a szakmai szerző
- a módszertani szakértő
- a digitalizáló. 

A felkészítő program gyakorlati feladatok megoldásával modellezte a tananyagfejlesztési folyamat lépéseit, az első két szereplő feladatait, kapcsolatát.

A felkészítés során az oktatók megismerkedtek az LMS rendszerek és e-tartalom szerkesztők fő jellemzőivel, a Moodle LMS lehetőségeivel és korlátaival.

Előadásom a tananyagfejlesztésben közreműködő oktatók módszertani felkészítésének programját foglalja össze. Bemutatom a felkészítő tréningek:
- célját, módszereit, résztvevőit
- szerkezetét, időtervét
- tartalmát, eszközeit
- tapasztalatait
- az összeállított mintaleckék részleteit
- a résztvevők visszajelzéseit.

Igényelt időkeret: 30 perc
Besorolás: felsőoktatás
esettanulmány
jó gyakorlat
pályázatok
módszertan
tananyagfejlesztés