Found 39 out of 42 records. Clear all

Név: dr. Nagy Tamás
e-mail: nagytomi@sze.hu
Intézmény: Széchenyi István Egyetem, Győr
Bemutatkozás:

30 éve dolgozom pedagógusként az oktatás és képzés különböző területein. 25 éve tanítok a felsőoktatásban. A Széchenyi István Egyetemen a Műszaki Tanárképző Tanszék oktatója vagyok. Tárgyaim: gépészeti oktatás módszertana, pedagógiai értékelés, pedagógiai gyakorlat.

2003-óta foglalkozom e-tananyagfejlesztéssel, e-learning módszertannal (Coedu, távoktatás).

2005-óta alkalmazom a Moodle rendszert, jelenleg minden tárgyamat a Moodle LMS rendszerrel támogatom.

Eddig mintegy 30 felsőoktatási e-tananyag fejlesztésében vettem részt mint módszertani szakértő, részben mint szerző és digitalizáló.

Rendszeres előadója, trénere vagyok az egyetemünkön zajló e-tananyagfejlesztési felkészítőknek.

Korábbi feladataim mellett, jelenleg az egyetemi duális mérnökképzés e-learning támogatását szervezem, irányítom.Az előadás címe: Duális mérnökképzés tapasztalatai, támogatása Moodle rendszerrel
Prezentáció:
Powerpoint 2007 slideshow Moodlemoot2012du_lisj.ppsx
Cikk:
Online prezentáció:

Absztrakt:

A duális képzés fő jellemzője, hogy kettéválik az elméleti és a gyakorlati felkészítés: míg az előbbi színtere hagyományosan az iskola (szakközépiskola, szakiskola), addig az utóbbi helyszíne a termelő vállalat, cég, vállalkozás. Azaz a feladatok megosztása a kompetenciák alapján történik. Minden szervezet azzal foglalkozik, amelyhez a legjobban ért. Ezt a modellt a német szakképzés már nagyon régen alkalmazza és Magyarországon is erre haladunk.

Magyarországon a felsőoktatásban ezt a modellt még csak kevés helyen próbálják alkalmazni. A Széchenyi István Egyetem egy pilot projekt keretében elindította saját duális képzési formáját. A végső cél egy olyan szerkezet kialakítása, amely a szakképzést a szakmunkásképzéstől, a BSc mérnök képzésig egységes keretben, duális, gyakorlatorientált formában működteti.

Előadásomban a duálisképzés BSc mérnök-képzés elindításának, szervezésének oktatás-módszertani tapasztalatait kívánom összefoglalni. Felmerülhet a kérdés, de miért egy Moodle konferencián? A duális képzés jellege megkövetelte, hogy a hallgatók számára az önálló tanulást támogató e-tartalmakat és a tanulmányi munkát szervező LMS rendszert – Moodle - alkalmazzunk.

A képzés előzményéhez tartozik a már lezárult TÁMOP 412/A tananyag fejlesztési projekt, ahol több mint harminc blended-learning tananyag készült.

A duális mérnök-képzést az egyetemen már 5 félévet eltöltött 27 hallgató kezdte meg. A hallgatók választott munkahelyükön heti 40 órában dolgoztak s közben folytatták - "távoktatási formában" - elméleti tanulmányaikat. A hallgatók a gyakorlati félévben hat elméleti tantárgyat vettek fel, és munkájuk mellett a Moodle rendszeren elhelyezett e-tartalmak segítségével tanultak, oldották meg a modulzáró feladataikat. A félévvégi számonkérés két részből állt: egy elektronikus vizsgasorból (Moodle feladatbankból) és egy szóbeli vizsgából.

Előadásomban be kívánom mutatni a képzés:
- szerkezetét
- az alkalmazott e-tananyagokat
- a modulzáró- és vizsga megoldásokat, módszereket
- a hallgatók véleményét összegyűjtő kérdőívek eredményeit
- a hallgatókat foglalkoztató cégek véleményét
- a fejlesztés további irányát.

Igényelt időkeret: 30 perc
Besorolás: felsőoktatás
jó gyakorlat
módszertan
tananyagfejlesztés