Found 39 out of 42 records. Clear all

Név: Háromszéki-Virág Fruzsina, Berze Lajos
e-mail: Haromszeki.Virag.Fruzsina@lib.szie.hu, Berze.Lajos@lib.szie.hu
Intézmény: SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
Bemutatkozás:


Az előadás címe: A SZIE KDKL háttérmunkálatai az egyetem szolgálatában
Prezentáció:

Cikk:
Online prezentáció:

Absztrakt:

Az előadásban felvázolom a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárban zajló belső munkafolyamatok egy részét. Főként a Könyvtár Informatikai és E-learning Részlegben zajló kiemelten fontos feladatok ellátásával kapcsolatos teendőket, problémákat ismertetem, a teljesség igénye nélkül. Kiemelten fontos feladataink közé tartozik többek között a MOKKA-ODR rendszerbe történő automatikus feltöltés elindítása, oktatóink, kutatóink segítése a Magyar Tudományos Művek Tárában való eligazodásban, és a JaDoX-alapú repozitóriumunk létrehozása, sémák, űrlapok megtervezése, elkészítése, HUNMARC-kal való kapcsolódási pontjainak létrehozása.

A MOKKA-ODR rendszerbe történő automatikus feltöltés elindításához többek között szükség volt a technikai feltételek meglétére, valamint a MOKKA követelményrendszerének áttekintésére, és annak a könyvtárunkban folyó gyakorlattal való összehasonlítására. Ezen összehasonlítás eredményeképpen a HunTéka integrált könyvtári rendszerben használható kötetkezelési eljárások közül a számunkra addig ismeretlenre való áttérést kellett elvégezni, annak érdekében, hogy a rekordjaink megfelelő módon kerüljenek a MOKKA rendszerbe. A szükséges átállást, a szabályok lefektetését és a gyakorlati bevezetést követően, az automatikus feltöltés elindult. Minden feltöltési napról automatikus üzenet érkezik, melynek segítségével nyomon követhető a feltöltött és a betöltött rekordok mennyisége is.

A JaDoX-alapú repozitórium építésekor, az egyes dokumentumsémák kialakításakor figyelembe vettük azt a tényt, miszerint a Magyar Tudományos Művek Tára tervezi intézményi repozitóriumok aratását. Ennek eredményeképpen a sémákat úgy alakítottuk ki, hogy azok minél könnyebben megfeleltethetők legyenek az MTMT dokumentumsémáival, így könnyítve meg az aratást, és ezen keresztül a publikációs adataikat az MTMT-ben nyilvántartó szerzők munkáját. Ezen kívül a sémák kialakításakor figyelembe kellett venni azt, hogy a bibliográfiai rekordok egyik adatcsere-formátuma a HUNMARC, melyet az integrált könyvtári rendszerünk is használ. Ezért a dokumentumsémák kialakításakor megtörtént az egyes mezők HUNMARC-nak való megfeleltetése is.

A fent leírt folyamatok eredményei egyben a gyakorlati és szakmai hátterét képezik a könyvtárhasználati képzésnek is.
Igényelt időkeret: 10 perc (modulbemutató)
Besorolás: felsőoktatás
a könyvtárak szerepe az eLearning szolgáltatásokban