Found 39 out of 42 records. Clear all

Név: Racsko Réka
e-mail: racskoreka@gmail.com
Intézmény: Eszterházy Károly Főiskola
Bemutatkozás:


Az előadás címe: A BYOD-modell és iBook Author használata az elektronikus tanulási környezetek kialakításában az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorlóiskolájában
Prezentáció:

Cikk:
Online prezentáció:

Absztrakt:
Egy új modell születése 
A tanulók többsége napjainkban már rendelkezik hordozható számítógéppel, mobiltelefonnal (okostelefonnal) és a tengerentúlon a  táblagépek (tabletek) is egyre nagyobb arányban jelennek meg. A mobilkommunikáció elterjedésével a tanulók oktatási eszközökkel kapcsolatos igényei is változóban vannak. 
Ezen jelenségek hatására egy új pedagógiai modell is formálódik, amelynek keretében a tanulók a privát életükben már megszokott eszközökön dolgozhatnak, kialakítva ezzel a személyre szabott tanulási környezetek (Personal Learning Environment-PLE) új aspektusát. A BYOD („Bring  Your Own Device)”, azaz a „Hozd Magaddal a Saját Eszközöd” szemlélet arra épül, hogy a tanulók tanulás közben is végezhetnek személyes tevékenységeket és  szabadidejükben is tanulhatnak, azaz maguk osztják be az idejüket, amely hozzájárulhat a tanulással szembeni pozitív attitűd kialakításához.
A BYOD-modell a folyamatos és hatékony tanulás érdekében történik, amely során a tanulók különböző helyszínekről és eszközökről elérhessék a tananyagot (curriculum) és a különféle oktatási alkalmazásokat és interakcióba lépjenek a pedagógussal.
A tanulói individualizáció érdekében megoszthatják egymással az általuk használt eszközök és alkalmazások tapasztalatait. A tartalmak az internetfelhőben tárolódnak, amely új lehetőségeket nyit a tartalommegosztás területén. Ezáltal lehetővé válik a személyhez kötött eszközök könnyű összekapcsolása a rögzített eszközökkel, például a könyvtárban letöltött anyaga azonnali  átvitele szemináriumra vagy a személyhez kötött eszközök hordott prezentációk közvetlen áttétele rögzített
eszközökre pl. vetítőkre. 

Emellett fontos elem lehet az intézményközi szemináriumi videokonferencia megvalósítása a tér korlátai nélkül, továbbá a virtuális vagy személyes konzultációk támogatása  IKT-eszközök segítségével ( pl. laboreljárás, szociális munka, műtét)    

Nagy lehetőségeket rejt, és az intézmények közötti együttműködést segíti információs –és kommunikációs technika eszközeit használó tanulási felületeinek összekapcsolása,a mely lehetővé teszi a közösen elérhető feltöltött anyagok (tematikák óravázlatok, prezentációk) elérését, ezentúl hosszú távon lehetővé teszi ezek formátum  és jogosultság szinten történő egységesítését. 

A curriculum változása és egy pilot-projekt
Az új eszköz, a tananyag, a curriculum szempontjából is megújulást kívánt. A BYOD-modell keretében elsősorban mobil, kis képernyős eszközök kerülnek előtérbe, amely új tananyag-szerkesztési elveket követel meg, illetve a tanulói értékelés során is új módszereket kell kidolgoznunk. 
Az idei év januárjában indult pilot-projektünk során, az intézmény Apple Kutatócsoportja és a gyakorlóiskola pedagógusainak együttműködésével a nyolcadik osztályos teljes tananyag (12 db) Nemzeti Tankönyvkiadó által rendelkezésre bocsátott tananyagból iBook kompatibilis tananyagot fejlesztünk, kiegészítve interaktív feladatokkal, tesztekkel. 
Az új tanévben a projekt gyakorlati tesztelése veszi kezdetét, a 8. évfolyam egy osztályának bevonásával.

Igényelt időkeret: 15 perc
Besorolás: felsőoktatás
tananyagfejlesztés
digitális írástudás