Found 39 out of 42 records. Clear all

Név: Dr. Dancsó Tünde
e-mail: dancso.tunde@gmail.com
Intézmény: Kodolányi János Főiskola
Bemutatkozás:Az előadás címe: Az elektronikus tanulásirányítási rendszerek alkalmazásának módszertani lehetőségei
Prezentáció:

Cikk:
Online prezentáció:

Absztrakt:

A tanulási folyamatot támogató elektronikus keretrendszerek a tanulás menedzselése során a funkciók széles tárházát kínálják a képzést szervezők részére. A korszerű, hatékony tanítás és az eredményes, élményszerű tanulás érdekében a tananyagok megosztásán kívül számtalan interaktív alkalmazásra nyílik lehetőség. Az alkalmazott módszerek az oktatás céljának, a képzés szintjének megfelelően változtathatók, a választott eszközök aránya és azok kihasználtsága az oktató tapasztalatától, attitűdjétől és motivációjától függ.

A kurzusok online felületen történő menedzselése során a Moodle eszközei közül kiemelt szerepet játszik a személyes profil kitöltése, a tantárgyi fórumok használata, az online kérdőívek készítése és az elektronikus portfólió alkalmazása.

A személyes profil elsősorban a hallgatók megismerése és a tanítás személyre szabottabbá alakítása érdekében alkalmazható. Ennek érdekében a profilban az iskolai végzettség, az előzetesen megszerzett tudás, a munkahelyi tapasztalatok és a tanulási célok feltüntetését érdemes kérni a hallgatóktól. A profilok tartalma képzési szintenként feldolgozható, az összesítésből jól azonosítható az egyes csoportokra jellemző képzési igény.

A fórumok a közösségi szerepvállalás erősítése és a kurzus tartalmának közösségi feldolgozása érdekében indíthatók. A fórumokon szereplő feladatokat minden tagnak a megadott határidőig kell megoldania egyéni, releváns válasz küldésével, ennek érdekében érdemes folyamatosan tájékozódnia a fórumon zajló kommunikációról. A netikett megismerése és betartása, a válaszadás relevanciája és gyorsasága, a redundancia elkerülése az online világ pedagógiai módszereivel hatékonyan ösztönözhető.

A tanulást támogató tesztek jól alkalmazhatók az előzetes tudás feltérképezésére, a formális és szummatív értékelésre is. A tesztek készítésekor számtalan beállítás áll a készítő rendelkezésére, így az adott célnak megfelelően irányítható a hallgatók online tanulási tevékenysége. Az elektronikus portfólió a szummatív értékelés tárhelye, amely szöveges értékelésre is lehetőséget nyújt.

Az előadás a különböző szintű képzések (posztgraduális, mesterképzés, alapképzés, felsőfokú szakképzés) egyes kurzusainak a Moodle keretrendszer használatával történő szervezése és megvalósítása során alkalmazott pedagógiai módszereket és tapasztalatokat mutatja be.

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: felsőoktatás
jó gyakorlat
Moodle 2.0
módszertan
tananyagfejlesztés
ePortfólió