Found 39 out of 42 records. Clear all

Név: Gerő Péter
e-mail: gero.peter@lifetailoredlearning.eu
Intézmény: "Élethelyzethez Igazított Tanulás" Oktatásmódszertani Kft
Bemutatkozás:
Tanár vagyok. Szinte mindig felnőtteket tanítottam; fő kutatási területem a kompetencia-orientált, kötetlen és önálló felnőttkori tanulás.


Az előadás címe: Pardon: miről is van szó?
Prezentáció:

Cikk:
Online prezentáció:

Absztrakt:
Tanulás és tanítás, kompetencia, e-learning, modularitás, konnektív tanulás: mindannyian ismerjük a szakterület divatszavait és mindannyian tudjuk, hogy ezek mit jelentenek, sőt: ha öten összegyűlünk, biztos, hogy tudunk legalább tízféle meghatározást...

A tananyagfejlesztés (és a tananyag kötetlen, önálló felhasználásának segítése) sokféle tevékenységből áll. Egyáltalán nem szükséges, hogy mindegyiket ugyanaz a személy végezze: a tevékenységek ügyes szétválasztása és csoportosítása áttekinthető, kézbentartható, hatékony folyamatokhoz vezet.

Az előadásban a magam és munkatársaim által a gyakorlatban használt rendszert ismertetem.

Igényelt időkeret: 20 perc
Besorolás: tananyagfejlesztés

Comments